Reglement

Ingangsdatum

Het RunnersCup reglement nieuwe stijl gaat in op 1 januari 2013.

Deelnemer

Om deel te mogen nemen aan de RunnersCup moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de atleet is lid van AV Pijnenburg;
 • de atleet maakt deel uit van één van de wedstrijdgroepen;
 • de atleet is in het bezit van een Atletiekunie wedstrijdlicentie;
 • de atleet heeft minimaal de Atletiekunie leeftijdcategorie ‘senior’.

Afstanden die gelden voor het klassement

De volgende afstanden gelden voor het klassement:

 1. Categorie A: 3 km (3.000 m) en 5 km (5.000 m);
 2. Categorie B: 10 km;
 3. Categorie C: 15 km, 16,1 km (10 Engelse mijlen), 20 km en 21,1 km (halve marathon);
 4. Categorie D: 1.500 m, 25 km, 30 km en 42,2 km (hele marathon).

Geldige wedstrijden

De volgende wedstrijden tellen mee voor het RunnersCup klassement:

 • 1.500 m, 3.000 m en 5.000 m testlopen op de baan van AV Pijnenburg met tijdwaarneming onder verantwoording van de trainer(s) van de langeafstandsgroep;
 • outdoor- en indoorbaanwedstrijden over 1.500 m, 3.000 m, 5.000 m en 10.000 m, mits georganiseerd door een bij de Atletiekunie aangesloten vereniging ;
 • Wegwedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de atletiekunie op een gecertificeerd parcours of geclassificeerd als “wedstrijd” over 5 km, 10 km, 15 km, 16,1 km, 20 km, 21,1 km, 25 km, 30 km en 42,2 km. Bij afstanden groter dan 20 km is een deels onverhard parcours toegestaan. Zie voor informatie de hardloopkalender van de atletiekunie: https://www.hardlopen.nl/kalender;
 • Atletiekunie businesslopen over de hierboven genoemde afstanden, mits gehouden onder dezelfde condities als de Atletiekunie wedstrijd;
 • Gildeloop Soest 10 km;
 • Bosmarathon van AV Pijnenburg (21,1 km en 42,2 km);
 • Halve marathon van Amsterdam
 • indien een wedstrijd in het buitenland gelopen wordt, dan geldt deze wedstrijd alleen indien georganiseerd door een bij de IAAF aangesloten federatie.

Uitgesloten wedstrijden

 • (Atletiekunie) recreatie- of prestatielopen, met uitzondering van de Gildeloop Soest, de halve marathon van Amsterdam en de Bosmarathon;
 • Deelafstanden van geldige wedstrijden. Als een atleet bijvoorbeeld een 5.000 meter baanwedstrijd loopt, dan geldt de gelopen tussentijd op 3.000 meter niet voor de RunnersCup.

Puntentelling per afstand

De puntentelling komt tot stand door de tijden van alle afstanden om te rekenen naar seconden. Het aantal punten wordt voor iedere afstand berekend door vermenigvuldiging van het aantal seconden met de factor (21.1/D)1.075, waarin D de afstand in km. Deze berekening is gebaseerd op de formule van Pete Riegel. Het aldus verkregen aantal punten wordt vervolgens vermenigvuldigd met een leeftijdsfactor die gebaseerd is op tabellen die door de World Masters Athletic organisation. Deze tabellen zijn als aanhangsel aan dit stuk toegevoegd.

Klassement

 • Het klassement wordt per kalenderjaar opgemaakt;
 • de leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar bepaalt de leeftijd (en daarmee de leeftijdsfactor);
 • alleen prestaties uit de periode dat men voldoet aan de condities onder ‘deelnemer’ tellen mee;
 • de atleet moet elk kalenderjaar minimaal vijf wedstrijden hebben volbracht. Van die vijf wedstrijden moet er één in afstandcategorie A vallen, één in afstandcategorie B en één in afstandcategorie C. De overige wedstrijden zijn vrij te kiezen. Hierbij mag de atleet ervoor kiezen meerdere keren dezelfde afstand te lopen;
 • voor het eindklassement gelden de volgende vijf wedstrijden: (i) de beste wedstrijd van elk van de drie verplichte categorieën, (ii) de twee beste overgebleven wedstrijden. Onder ‘beste wedstrijd’ wordt verstaan: die wedstrijd die leidt tot het geringst aantal punten;
 • voor categorie (ii) kan een afstand uit categorie (i) nogmaals worden opgevoerd. Stel een atleet heeft twee toptijden op de 10 km gelopen. Dan geldt de beste tijd voor categorie (i) en de één na beste tijd voor categorie (ii);
 • in categorie (ii) zal maximaal één (1) wedstrijd over 1.500 m worden meegeteld
 • het eindklassement komt tot stand door het aantal punten van de vijf wedstrijden te middelen;
 • winnaar is de atleet met het geringst aantal punten in zijn/haar leeftijdscategorie.

Uitslagen

Alleen officiële schriftelijke wedstrijduitslagen worden in het klassement opgenomen. Onder schriftelijke uitslagen worden ook verstaan uitslagen die via het internet zijn gepubliceerd.

Uitslagen melden

Uitslagen moeten zo snel mogelijk na het lopen van de wedstrijden worden gemeld bij de secretaris van de RunnersCup. De atleet is hier zelf verantwoordelijk voor. Uitslagen doorgegeven na 5 januari van het volgende jaar worden niet meer verwerkt.

Oorkonde

Elke deelnemer met een volbracht klassement voor de RunnersCup ontvangt na afloop van het kalenderjaar een AV Pijnenburg RunnersCup Oorkonde.

Beroep en onvoorzien

Indien een atleet het niet eens is met een beslissing van de secretaris, kan beroep worden aangetekend bij de WAC. Ook in omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de WAC. De beslissingen van de WAC zijn onherroepelijk.

Opgemaakt te Soest op 8 december 2009 (aangepast op 1 januari 2018)

Secretaris RunnersCup: Richard Voorintholt

Voorzitter WAC: Richard van Egdom

Bijlage: de leeftijdsfactoren