Romanian Quantitative Studies Association

RSQA promotes the production and use of good quality quantitative data in social sciences, focusing on Romania.

RQSA are scopul explicit de a promova producerea și utilizarea de date cantitative de calitate în științele sociale, având în prim plan spațiul românesc.

Our members have different institutional affiliations, including universities, research centers, think tanks, and freelancing. We joined forces to provide the academic community with more powerful resources to pursue its goals to serve the interests of human societies in self-knowledge.

Membrii noștri au afilieri instituționale variate, incluzând universități, centre de cercetare, think tank-uri și freelanceri. Ne-am unit forțele pentru a furniza comunității academice resurse care să permită cercetare la un nivel ridicat și să servească intereselor de cunoaștere a societăților umane.

What we do /// Ce facem

 • We help research teams to raise funding;

 • Our commitment is to encourage research teams to make data public, serving academic community, business, government, and general public to better understand society and base their decisions;

 • We support dissemination of analysis results to the general public, as well as academic publications.

 • Sprijinim echipele de cercetare cu care colaborăm să atragă finanțare

 • Încurajăm aceste echipe să facă datele publice, în beneficiul comunităților academice, comunitățți de business, a publicului larg, a administrației locale și centrale.

 • Susținem diseminarea rezultatelor deopotrivă căre publicul larg, precum și prin publicare academică.

Activities /// Activități

We support, logistically and materially, various research projects, focusing on cross-national and longitudinal studies.

Sprijinim logistic și material diverse proiecte de cercetare, cu accent pe cercetarea comparativă și longitudinală.

They include // acestea includ:

When we can provide data, we do it.

For instance, one may check the dataset including party affiliations for mayors in 2012-2016, which can be retrieved from here.

(Când putem furniza date, o facem. De exemplu, poate fi accesată public baza de date cu apartenența partidică a primarilor în mandatul 2012-2016 care poate fi regăsită aici).

Beneficiari // Beneficiaries

We put our expertise in the service of:

 • academic community

 • general public

 • business

 • government

Expertiza noastră servește:

 • comunității academice

 • publicului larg

 • comunității de business

 • administrației locale și centrale