Istoria spațiului românesc/ România

Sarea carpatică, criteriu pentru regândirea istoriei

Troia se află în România?

Marele gânditor Mihai Eminescu și leagănul Carpatic, Spațiul primordial al culturii euro-indiene. Zalmoxe și Dochia divinități ale lumii.

Picturi rupestre în Peşterile Cuciulat (Podişul Someşan) şi Coliboaia (Munţii Bihor)

Peşterile dacilor, 220 pagini A4, 268 imagini şi hărţi

Istorie daco-romană/ fortificații/ castre pe crestele înalte din Munții Șureanu


Om, aspect filologic-geografic ancestral, comun în România și India

O armă dacică în Peştera Istorică de la Cloşani, Munţii Mehedinţi

Trei recorduri speologice mondiale pentru România și Clubul de Speologie „Emil Racoviță” București

Ţara dacilor - marcaje, cetăţi, speologie, în Munţii Şureanu, 43 imagini, 6 hărţi, 3 desene. Monumente naturale şi istorice.


Kogaiononul, muntele sfânt al dacilor

Originea cuvântului Crăciun


Castelul din Carpați, de Jules Verne, o mică Iliadă


„Coincidențe” la Sarmizegetusa Regia? Cercetătorii vestigiilor de la Sarmizegetusa nu au apelat încă la metode moderne / Căile Sfinte ale dacilor / Axa lumii vechi era în Dacia / Alinieri pe latitudine și longitudine ale localităților Grădiștea și Linia

România, Subcarpaţii Vrancei. Cea mai mare peşteră în sare din lume.


Peştera cu sarcofage, complexul rupestru Dumbrăveni/ Olteni, Dobrogea

Peștera Limanu, din Dobrogea, noi descoperiri și cea mai amplă descriere a rețelei subterane

Peștera din Perete/ Părete, cu ceramică veche, vetre de foc și unelte de lemn, este ignorată și ea de arheologi

Comoara din Peştera Ponorici Cioclovina cu Apă

Alpinism și arheologie pe creste din Munții Trascău

Bourul în heraldica din România, europeană şi de la Sfântul Mormânt

Ciuroaie/ Izvoare în Munții Gutâi și în Chile, Deșertul Atacama


Începând de Ziua Culturii Naționale 2021, limba română este prezentă în baza internațională de date/ articole/ cărți a speologilor


La Ceica, gastronomie cu drag


Biserici ortodoxe române, picturi cu sibile și filozofi