Com treballar actituds?

Definició conjunta de les normes de l´aula

Durant les primeres setmanes és molt important destinar temps a conèixer-nos i definir junts les normes i els lemes

  • No es recomana tenir més de 5 normes. 
  • Convé recordar-les cada dia. Un alumne les pot recordar davant tota la classe. Veure aquest exemple. 
  • Funcionen millor si PRIMER cada alumne n´elegeix una i llavors es fa una posada en comú.
  • Si no s´assoleixen s´hi ha de destinar tot el temps que faixi falta a parlar-ne i treballar-les. 

Què farem si algú no compleix les normes que hem acordat?

  • Alguns autors recomanen definir al mateix temps conseqüències i premis (ex: 30 minuts de temps lliure el divendres). Però alerta. No s´ha d´abusar. És molt millor l´autoregulació a través d´una rúbrica col.lectiva o individual.
  • Hi pot haver premis col·lectius. Ex:  Gerro amb mèrvils o termòmetre.
  • A la imatge inferior, es proposa fer una autoavaluació col·lectiva amb un mural que té els noms dels alumnes amb velcro. Ells mateixos van aferrant en funció de si és un primer fall, un segon, etc....Autoavaluació, coavaluació i avaluacions col·lecctives

Està demostrat que l´auto i la coavaluació són les modalitats més efectives per aconseguir que el control de l´adult es converteixi en autocontrol de l´aprenent.  Sempre que sigui possible donarem prioritat a aquestes modalitats 
sobre l´avaluació (observacions) del mestre. 


Eines

Rúbriques i bases d´orientació


Diaris personals

A alguns centres els alumnes parlen sobre com els hi ha anat la setmana en equips cooperatius o per parelles
 i a partir d´aquí elaboren un diari personal. 

Contractes individuals

Si fa falta, els mateixos alumnes dissenyen el seu PLA D'ACCIÓ. 
Observació per part del/la mestra

 Observació hàbits de treball i actituds  EAP B40 Esplugues de Llobregat  
 Observació de conductes disruptives
EAP B40 Esplugues de Llobregat
Ed infantil i primària
 Observació de conductes a extingir
 M. Redó
Totes les edats
 Observació del control de l'atenció d'un alumne/a  M. Redó  Educació infantil

Pauta d'bservació  de coneixements i actituds a grups de reforç  Guida Al·lès Primària
Pauta d'observació d'un grup classe (ritme, autonomia, sociabilitat, aprenentatge)
 CEIP Font de l'Alba
Totes les etapes
Pauta d'observació d'un grup classe (nivell acadèmic, risc social, NEE, dinàmica grupal)
CEIP Font de l'Alba
Totes les etapes

Fitxa de control de l'absentisme escolar  Juan Cruz
 Totes les etapes

Sociogrames

 Teoria, exemples i programes per fer-ne online
XTEC
Totes les etapes
 Sociogrames a primària. Com fer-los, exemples.
 Arturo Ramo
Primària.

Entrevistes amb famílies

Entrevista amb famílies de nens/es que no han assistit a Escola Bressol  CEIP Joan Marquès Casals i EAP de Terrassa.  Educació Infantil
 Guió de l'entrevista amb la família  Teresa Valls, EAP Terrassa.  Primària

Entrevistes individuals

Com fer les entrevistes (amb alumnat o famílies). Pautes teòriques.
 EAP Badia del Vallès Primària/secundària
Entrevista inicial per conèixer un alumne/a.
 J. Lluís Barrasa, D. Gispert, T., J. Padin, M. C. Rodríguez i M. Vilella de l’ EAP d’Esplugues Primària/ secundària
Entrevista inicial per conèixer un alumne/a (entorn familiar, hàbits...)
J. Cruz
 Secundària
Pautes teòriques  per fer l'entrevista inicial amb alumnat amb NEE  Teresa Huguet  Totes les edats

Entrevista per conèixer els hàbits de treball  EAP B40 Esplugues de Llobregat  Primària, secundària

Tests per facilitar l´autoconeixement


Comments