Com treballar actituds?

Definició conjunta de les normes de l´aula

Durant les primeres setmanes és molt important destinar temps a conèixer-nos i definir junts les normes i els lemes

  • No es recomana tenir més de 5 normes.

  • Convé recordar-les cada dia. Un alumne les pot recordar davant tota la classe. Veure aquest exemple.

  • Funcionen millor si PRIMER cada alumne n´elegeix una i llavors es fa una posada en comú.

  • Si no s´assoleixen s´hi ha de destinar tot el temps que faixi falta a parlar-ne i treballar-les.

Què farem si algú no compleix les normes que hem acordat?

  • Alguns autors recomanen definir al mateix temps conseqüències i premis (ex: 30 minuts de temps lliure el divendres). Però alerta. No s´ha d´abusar. És molt millor l´autoregulació a través d´una rúbrica col.lectiva o individual.

  • Hi pot haver premis col·lectius. Ex: Gerro amb mèrvils o termòmetre.

  • A la imatge inferior, es proposa fer una autoavaluació col·lectiva amb un mural que té els noms dels alumnes amb velcro. Ells mateixos van aferrant en funció de si és un primer fall, un segon, etc....

Autoavaluació, coavaluació i avaluacions col·lecctives

Està demostrat que l´auto i la coavaluació són les modalitats més efectives per aconseguir que el control de l´adult es converteixi en autocontrol de l´aprenent. Sempre que sigui possible donarem prioritat a aquestes modalitats

sobre l´avaluació (observacions) del mestre.

Clicau aquí per veure models d´avaluacions col·lectives.

Eines

Rúbriques i bases d´orientació

Clicau aquí per veure rúbriques i bases d´orientació de la CCA i la CAIP.

Diaris personals

A alguns centres els alumnes parlen sobre com els hi ha anat la setmana en equips cooperatius o per parelles

i a partir d´aquí elaboren un diari personal.

Contractes individuals

Si fa falta, els mateixos alumnes dissenyen el seu PLA D'ACCIÓ.

Observació per part del/la mestra

Juan Cruz

Totes les etapes

Sociogrames

XTEC

Arturo Ramo

Totes les etapes

Primària.

Entrevistes amb famílies

Entrevistes individuals

Com fer les entrevistes (amb alumnat o famílies). Pautes teòriques.

EAP Badia del Vallès

J. Lluís Barrasa, D. Gispert, T., J. Padin, M. C. Rodríguez i M. Vilella de l’ EAP d’Esplugues

J. Cruz

Teresa Huguet

Primària/secundària

Primària/ secundària

Secundària

Totes les edats

EAP B40 Esplugues de Llobregat

Primària, secundària