ZAKRES POMOCY

Komu Pomagamy?

Świadczona przez nas pomoc psychologiczna skierowana jest dla osób cierpiących z różnych powodów – lęków, stanów depresyjnych, zaburzeń nerwicowych, a także będących w kryzysie życiowym, po traumie lub innym trudnym doświadczeniu życiowym, a także dla tych osób, które pragną lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje, zachowanie.

Staramy się pomagać osobom, które przejawiają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Pomożemy również Tobie, jeżeli latami borykałeś się z problemem nieśmiałości, poczuciem bezwartościowości, nieatrakcyjności, albo utraciłeś sens życia i nie masz nadziei na lepsze jutro.

******

Forma pomocy zależy od wstępnej diagnozy trudności, zgłaszanego problemu:

Porada psychologiczna –Jeżeli podczas pierwszej wizyty okaże się, ze problem, z którym się zgłaszasz nie wymaga rozpoczynania procesu terapeutycznego, wystarczy interwencja, porada, instruktaż, psychoedukacja. Albo, jeżeli okaże się, że potrzebujesz pomocy innego specjalisty – terapeuty uzależnień, psychiatry, neurologa, bądź innej formy pomocy, której nie możemy Ci zaoferować.

Psychoterapia indywidualna –jest formą spotkania pomiędzy terapeutą a pacjentem. Spotkanie opiera się na rozmowie mającej różne cele. Początkowo skupiamy się na diagnozie problemu. Jest to wstępny etap psychoterapii, podczas którego zbieramy informacje o Tobie, Twoim życiu. Ustalamy cel, który chcemy osiągnąć, określamy zasady współpracy, pracujemy nad problemem. Psychoterapia oparta jest o rozmowę, która nie zawsze jest łatwa, czasami nawet boli, ale także zaskakuje, porusza, czasami zmienia punkt widzenia, pozwala na lepsze zrozumienie siebie, bardziej świadome kształtowanie swojego życia. Czas trwania psychoterapii jest zależny od zgłaszanego problemu i jest ustalany wspólnie z pacjentem.

Diagnoza psychologiczna –diagnoza funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego w oparciu o wystandaryzowane testy psychologiczne.