FORMY POMOCY

Forma pomocy zależy od wstępnej diagnozy trudności, zgłaszanego problemu:

Porada psychologiczna –Jeżeli podczas pierwszej wizyty okaże się, ze problem, z którym się zgłaszasz nie wymaga rozpoczynania procesu terapeutycznego, wystarczy interwencja, porada, instruktaż, psychoedukacja. Albo, jeżeli okaże się, że potrzebujesz pomocy innego specjalisty – terapeuty uzależnień, psychiatry, neurologa, bądź innej formy pomocy, której nie możemy Ci zaoferować.

Psychoterapia indywidualna –jest formą spotkania pomiędzy terapeutą a pacjentem. Spotkanie opiera się na rozmowie mającej różne cele. Początkowo skupiamy się na diagnozie problemu. Jest to wstępny etap psychoterapii, podczas którego zbieramy informacje o Tobie, Twoim życiu. Ustalamy cel, który chcemy osiągnąć, określamy zasady współpracy, pracujemy nad problemem. Psychoterapia oparta jest o rozmowę, która nie zawsze jest łatwa, czasami nawet boli, ale także zaskakuje, porusza, czasami zmienia punkt widzenia, pozwala na lepsze zrozumienie siebie, bardziej świadome kształtowanie swojego życia. Czas trwania psychoterapii jest zależny od zgłaszanego problemu i jest ustalany wspólnie z pacjentem.

Terapia par i małżeństw: celem terapii jest pomoc parze w rozpoznaniu źródeł konfliktu oraz pomoc w jego rozwiązaniu. Spotkania maja na celu także poprawę wzajemnej komunikacji pomiędzy partnerami, pomoc w uświadamianiu sobie wzajemnych oczekiwań. Terapia par polecana jest nie tylko związkom, które przeżywają kryzys, trudności, czy konflikty, ale również dla tych związków, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.

Zwykle w terapii par uczestniczą osoby które:

• mają trudności w porozumieniu się, pojawia się konflikt, a wszystkie stosowane do tej pory sposoby rozwiązania go, nie przyniosły pozytywnej zmiany;

• chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek;

• chcą utrzymać związek, gdy druga osoba chce odejść;

• łatwo wpadają w złość, frustrację co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku;

• doświadczają cierpienia, które wynika z nagłej straty, żałoby;

• próbują odnaleźć się w sytuacji zdrady;

• mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania;

• przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu;

Spotkania terapeutyczne są pracą na procesie (metoda terapeutyczna) koncentruje się na odkrywaniu znaczenia zdarzeń w relacji, a nie na ich ocenie lub „dawaniu rad”.

Polecana jest nie tylko związkom które przeżywają kryzys, trudności, czy konflikty, ale również dla tych w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna, oraz przyjrzeć się w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

Diagnoza psychologiczna:

• diagnoza funkcji poznawczych (Ilorazu Inteligencji);

diagnoza psychologiczna niezbędna do przedstawienia Komisji do spraw Orzekania o stopniu niepełnosprawności;

• diagnoza funkcjonowania społecznego i emocjonalnego;

• diagnoza problemu klasowego (diagnoza odbywa się na terenie szkoły);

• diagnoza cech osobowości;

• diagnoza trudności szkolnych;

Po ukończonej diagnozie jest możliwość uzyskania pisemnej informacji o wynikach diagnozy.