Homeopatia


  • Descripció
Els alumnes inicien l'activitat llegint un text que reuneix arguments de diferents tipus al voltant de l'homeopatia. Després d'una discussió a l'aula en la que es treballa el glossari relatiu al tema, els alumnes duen a terme una cerca i validació de fonts d'informació. A continuació analitzen  arguments de les diferents fonts i estableixen el seu propi  grau de certesa sobre l'homeopatia. Per acabar, els alumnes han d'escriure un assaig on defensin la seva posició al respecte.


  • Calendari: 2 setmanes
  • Requeriments tècnics: Ordinador i Open Office. 
  • Dificultat: Mitja-Baixa
  • Productes parcials i final: Dossier de l'alumne/a.  Assaigs d'opinió. 


Tipus d'activitat: ABP Resolució de problemes, Controvèrsia Sòcio-Científica.

Etiquetes: Homeopatia, Placebo, Pseudociència, Evidència, dilució

Publicació relacionada:

Apuntes Lingüísticos para la Competencia Científica. Leer para indagar en el aula de ciencias. Didacticae, Revista de Investigación en Didácticas Específicas, en edición. Jordi Domènech-Casal.