Warszawskie Centrum GeoGebry POLECA
www.geogebra.pl
kontakt: warszawskie.centrum.geogebry@gmail.com
Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów, zawierający elementy zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,
w tym darmowego oprogramowania GeoGebra do nauczania matematyki
Strona przygotowana przez zespół Warszawskiego Centrum GeoGebry