Start

www.geogebra.pl

POLECA

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów,

zawierający elementy zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,

w tym darmowego oprogramowania GeoGebra do nauczania matematyki

Strona przygotowana przez zespół Warszawskiego Centrum GeoGebry

kontakt: warszawskie.centrum.geogebry@gmail.com