ПОРТФОЛИО

                                         на Камелия Бориславова Гергова
главен учител
учител по информационни технологии и математика

в 71 СУ „Пейо Яворов”, с. Казичене

 

       2018/2019 уч.год


 МОТИВИ за изготвяне на портфолиото:

·         Персонализацията на учителския ми труд, включваща неговото развиващо и диференцирано оценяване;

·         Справедливостта при оценяване на индивидуалното качество на учителския ми труд, произтичаща от отговорността ми за прозрачност и

       доказателственост на моята професионална дейност;

·         Потребността от сигурност в работата ми, особено в рискови професионални ситуации;

·         Електронното ми портфолио – възможност за професионален обмен в мрежата /Internet/.

 Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране 

във всеки един нов момент от дейността ми като учител.


Клетва на педагога

Уповавайки се върху вечните нравствени устои на моята праотеческа вяра, в името на Св. Стилиян Детепазител, в името на първоучителите и създателите на славянското писмо и четмо – Св. Константин Кирил Философ и брат му Св. Методий, в името на педагога, дефектолога и лечителя Св. Климент Охридски, пред лицето на моите преподаватели и близки, които вземам за свидетели и гаранти, се заклевам, че по силата на цялостно придобитите от мен педагогически знания и умения ще върша през моя живот напълно и правилно всичко, което е по повелите на педагогическата деонтология.

Тържествено се заклевам да уча и възпитавам всички свои ученици и възпитаници равностойно и без лицемерие, винаги и само според научните истини и знания, като развивам творческите им сили и индивидуални способности.

Кълна се да помагам и на ония от тях, които се нуждаят от особени грижи и внимание, заради болестите, недъзите и страданията им. Чрез педагогическото си майсторство, обич и жертвоготовност да ги обучавам и помагам всячески, така че да се развиват и укрепват като пълноценни и здрави личности, с богат ум и разум, облагородени чувства и добродетелна воля.

Кълна се да бъда като възрожденските даскали всеотдаен ратник на полето на просветата, образованието, науката и културата. Като тях да нося в сърцето си мечтата за бъдното благо на моя род и Родина, която да предам на своите възпитаници.

Навсякъде, непрекъснато, при всички условия да провеждам процесите на обучение и възпитание и непоколебимото любородно съзнание за голямата поета днес от мен отговорност пред бъдещите поколения и със своето чувство за свещенослужение.

Заклех се!