7. Mur Zachodni lub Ściana Płaczu

Pierwsza i Druga Świątynia Żydowska została wybudowana w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją Abraham ofiarował swego syna Izaka Bogu zwanym Góra Moriah. Obecnie w miejscu tym stoi muzułmański Meczet Skały wyróżniający się swoją złotą kopułą.

Druga Świątynia Żydowska zbudowana przez Heroda Wielkiego została zniszczona przez Rzymian w 70 roku naszej ery jako odpowiedź na powstanie żydowskie przeciw władzy Rzymian. Jedyną jej pozostałością jest Zachodni Mur Świątyni zwany też Ścianą Płaczu. Religijni Żydzi przybywają tu na pielgrzymki i modlą się przed murem wkładając w szczeliny muru skrawki papieru z modlitwą i prośbami do Boga.

Mur Zachodni, widok ogólny

Mur Zachodni, część dla kobiet

Mur Zachodni, część dla mężczyzn

Skrawki papieru z modlitwą pozostawiane w murze

Kontynuacja Muru Zachodniego w podziemiach

Podziemne miejsce modlitw dla kobiet

Podziemne miejsce modlitw dla mężczyzn

Część kamienia węgielnego, na którym stała Świątynia

Wierni modlący się w poziemnym przejściu prowadzącym do góry, na której była zbudowana Druga Świątynia.

W okresie muzułmańskim w przejściu tym znajdowała się synagoga.

Mur Zachodni na makiecie

Pozostałość chodnika z czasów Heroda Wielkiego

Barbara Mikołajewska, Podróż do Ziemi Świętej

Last modified: July 09, 2010

free hit counter script