Śladami Jezusa‎ > ‎I. Nazaret‎ > ‎

1. Bazylika Zwiastowania

W szóstym miesiącu anioł Gabriel posłany do miasteczka galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z rodu Dawida; a pannie było na imię Maryja. Wszedłszy do niej rzekł anioł: ‘Zdrowaś, łaski pełna, Pan z tobą [błogosławionaś między niewiastami]’. Na te słowa zatrwożyła się i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Anioł zaś rzekł do niej: ’Nie trwóż się Maryjo! Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i narodzisz syna i dasz mu imię Jezus’ ”.

(Ewangelia według Łukasza 1, 26-31)

Miasto Nazaret położone w południowej Galilei jest wspomniane w Ewangelii Łukasza jako miejsce, w którym anioł Gabriel przepowiedział Dziewicy Maryi, że pocznie Syna Bożego i gdzie według Ewangelii Mateusza Pan Jezus spędził dzieciństwo. Tradycja identyfikuje miejsce Zwiastowania nazywane „Grotą”, która była centralnym miejscem w budowanych nad nią kościołach. Znajdująca się tam obecnie Bazylika Zwiastowania została ukończona w roku 1969.Bazylika Zwiastowania w Nazarecie

Fasada Bazyliki ozdobiona płaskorzeźbami

Płaskorzeźba Archanioła Gabriela

Płaskorzeźba Ewangelistów Mateusza Marka

Płaskorzeźby na drzwiach frontowych do Bazyliki

Grota – najświętsze miejsce w Bazylice

Grota- widok z boku

Dar z Japonii


Sciana z obrazami będącymi darami różnych narodów

Widok ogólny na fasadę Bazyliki

Płaskorzeźba Maryi

Płaskorzeźba Ewangelistów Łukasza i Jana

Archanioł Gabriel i Maryja

Krypta w Bazylice Zwiastowania

Krzyż Jerozolimski

Dar z GrecjiComments