Koncepcja pracy

"KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW"

  1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci.
  2. Rozwijamy zdolności intelektualne i twórcze dzieci.
  3. Realizujemy zadania przygotowujące dzieci do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji.
  4. Dbamy o wysoki poziom wiedzy i umiejętności dzieci dostosowany do różnych możliwości.
  5. Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia.
  6. Kształcimy przyszłego obywatela Polski, Europy i świata.
  7. Pomagamy rodzicom w wychowaniu dziecka życzliwego, kulturalnego i tolerancyjnego.