rechtsbescherming bij dranghulp

Geplaatst 20 jun. 2015 15:37 door ouders zhz   [ 20 jun. 2015 15:41 bijgewerkt ]
20 juni 2015,

In de provincie Zuid-Holland, en volgens de geluiden in de wandelgangen in heel Nederland, gaat er op het gebied van Jeugdhulp veel mis.
We hebben op dit moment geen rapportages beschikbaar. De monitoring van de Jeugdhulp vanuit de gemeenten laat veel te wensen over en op zijn minst ontbreekt de communicatie met de ouders omtrent de beschikbaarheid van deze rapportages.
Daarom kijken de ouders uit naar de tweede rapportage van de kinderombudsman in september 2015.
Lees hier het eerste onderzoeksrapport van 17 april 2015 van de Kinderombudsman: "de jeugdhulp is één grote proeftuin".

Donderdag j.l. heeft er in Rotterdam een gesprek plaatsgevonden tussen de beleidsmedewerkers, de Rotterdamse jeugdrechtadvocaten en de ouders.
Aan de hand van uitgewerkte casussen werd getoond hoe het binnen het kader van dwang en drang gigantisch mis kan gaan zodanig zelfs dat er een UHP kan volgen zonder dat daar zelfs maar een rechter aan te pas komt.

Ouders krijgen in voorkomende gevallen diverse dwingende zaken opgelegd terwijl de schriftelijke vastlegging daarvan veelal ontbreekt.
Cliënten die in het drangkader komen ontvangen een brief van de gemeente of het jeugdbeschermingsplein Rotterdam met daarin de mededeling 'vanaf heden valt u onder de dranghulp van de gemeente Rotterdam', danwel een frase van gelijke strekking terwijl daarin een bezwaarclausule ontbreekt.

Het is de vraag of een brief met een dergelijke ingrijpende beslissing, waarin family life volgens het EVRM wordt aangetast en men gedwongen hulp moet accepteren zonder dat de kinderrechter hierover een uitspraak doet wel of geen besluit in de zin van de Awb is. 
Minimaal één jeugdrechtadvocaat heeft namens een cliënt bezwaar gemaakt tegen een dergelijke 'beslissing'. Omdat het bezwaar ongegrond verklaard is loopt er een beroep tegen de beslissing van de bezwaarcommissie. 

Het zou mooi zijn wanneer de rechter het beroep gegrond verklaart en besluit dat een 'beslissing' tot dranghulp een 'besluit' is in de zin van de Awb omdat dat het begin van een stukje rechtsbescherming zou betekenen. 
Onder aan de dranghulp brief zou dan voortaan komen te staan dat ouders in bezwaar en beroep kunnen zoals tegen elke beslissing van de overheid.

Wanneer de rechter beslist dat een besluit tot dranghulp geen besluit is in de zin van de Awb staat wellicht een procedure bij de civiele rechter open.
Omdat dranghulp veelal binnen enkele dagen aan zal moet vangen zal het vereiste spoedeisende belang voor een kortgeding over het algemeen verdedigbaar zijn.

Hoe dan ook wanneer je als ouder, jongere of kind problemen binnen de Jeugdhulp met de Jeugdzorg ondervindt neem dan in ieder geval tijdig contact op met een goede jeugdrechtadvocaat. Je vind deze op www.vnja.nl
In Zuid-Holland vind je in Rotterdam het www.advokatenkollektief.comHier vind je in ieder geval specialisten uit onze regio.


Anke-Elze de Jong-Rietstap,
met dank aan Desiree van Doremalen