Disclaimer

Alle informatie op deze website dient te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Hoewel het ouderplatform Zuid-Holland Zuid de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het verstrekken van informatie via deze website kan zij de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de geboden informatie niet garanderen. Het ouderplatform is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
Soms maakt het ouderplatform gebruik van informatie, teksten en zinnen van andere ouders en organisaties. Dit betekent niet dat het ouderplatform of de betrokken ouders uit Zuid-Holland Zuid het altijd met deze inhoud eens zijn. Wanneer u informatie op onze website tegenkomt waarvan u wilt dat wij die verwijderen neem dan contact op via telefoonnummer 078-6133498 of mail