Welkom

Welkom bij het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Wij zijn ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling. 
Samen staan we sterk door het delen van kennis en ervaring. 
Daarnaast zijn wij actief in regionale belangenbehartiging.

Met de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 en de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op ons afgekomen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel namen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. 

Wij vertegenwoordigen iedere ouder, ieder kind en iedere jongere.

Ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag kunnen geen afwachtende houding aannemen. Het is van groot belang dat wij ons informeren en laten horen wat we nodig hebben voor een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Tevens is het belangrijk dat alle ouders van zich laten horen zodat wij een sterke stem vormen voor onze kinderen.

Meldt u zich daarom geheel vrijblijvend aan via 078-6133498 of mail.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten volgt u ons dan op:


Met dit platform werken wij aan vijf vormen van ouderparticipatie:

- Wij versterken ouders met kennis en advies zodat eigen kracht en eigen regie optimaal tot ontwikkeling komt of wordt behouden.
- Wij zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten waarin ouders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en te delen.
- Wij ondersteunen bij de organisatie van lotgenotencontacten en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en of beperking.
- Wij inventariseren knelpunten en problemen met het oog op de decentralisaties alsmede de Wet passend onderwijs van onze doelgroep, de ouders van zuid-holland zuid. 
- Wij adviseren gevraagd en ongevraagd in de beleidsontwikkeling van jeugdhulp en passend onderwijs.

Initiatiefnemer: 
Anke-Elze de Jong-Rietstap, 
Bovenregionaal vertegenwoordiger
juridisch en financieel adviseur
woordvoerster en belangenbehartiger Wmo, Jeugdwet, Jeugdzorg, Jeugdggz en Jeugdhulp
ouder/ervaringsdeskundige Autisme, PDD-NOS, Asperger & AD(H)D ook in relatie tot Hoogbegaafdheid

Mariska Boer-Verveer, 
communicatie facebook

Elles Menke,
ervaringsagoog, Hoogconflictscheidingen,
tevens werkgroep vechtscheiden/
alimentatieonrechten en armoede

Vertegenwoordiger regulier onderwijs:
Jacqueline Behr-Peters van Ton

Vertegenwoordigers kinderen en jongeren:
Nadie de Jong
Diede de Jong
Peter Pluim

Archief agenda

DatumActiviteitInformatie
15 april 2019 Maandag 15 april 2019 Mama Vita Drechtsteden Mama Vita Drechtsteden op maandagochtend 15 april 2019 van 9:30 tot 11:30 uur in wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht 
1 items van pagina Archief agenda worden weergegeven, gesorteerd op Datum. Meer bekijken »

Meldpunt

 • Meldpunt Uw ervaringen zijn waardevolVan ervaringen kunnen we lerenSinds 1 januari 2017 houden we met regelmaat meldacties. Wilt u dat wij uw signaal oppakken? Beschrijf dan de situatie zo ...
  Geplaatst 30 mei 2018 15:52 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 7 worden weergegeven. Meer bekijken »

blogs

 • Je maakt wat mee in het gedecentraliseerde Zorgland… Je maakt wat mee in het gedecentraliseerde Zorgland… Als ouders van een kind met autisme heb je het niet altijd even makkelijk. En als je het dan even niet trekt ...
  Geplaatst 22 dec. 2018 09:29 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 19 worden weergegeven. Meer bekijken »

Dagboek van de Jeugdhulp

 • Een bezorgde ouder Dordrecht, 9 december 2018 Beste Anke-Elze, Jij gaat als vertegenwoordiger van ouders in gesprek met beleidsmakers van de gemeente Dordrecht over het professionaliseren van de onafhankelijke cliëntondersteuning en ik ...
  Geplaatst 22 dec. 2018 10:18 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 10 worden weergegeven. Meer bekijken »

Nieuws en recente aankondigingen

 • Uitnodiging voor de bijeenkomst 'Hoe gaat het nu met de jeugdhulp in de gemeente Barendrecht?' op woensdagavond 8 mei 2019 in 'Het Kruispunt'
  Geplaatst door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 99 worden weergegeven. Meer bekijken »

jeugdhulp & jeugdwet

 • Ben Corino over de 'Inkomenstoets': "doordrukken of terugtrekken?" We weten het wel. Wanneer de wethouder een voorstel aanbiedt aan de gemeenteraad dan is er in doorsnee over nagedacht. En hard aan gewerkt. Het is doordacht en doortimmert, daar ...
  Geplaatst 15 feb. 2019 07:59 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 37 worden weergegeven. Meer bekijken »

Passend onderwijs

 • Verslag van 'Café Kom(t) Voor Elkaar', thema 'passend onderwijs in Zuid-Holland Zuid' op maandag 21 januari 2019 ‘Café Kom(t) Voor Elkaar’  ‘passend onderwijs in Zuid-Holland Zuid’Meepraten over jeugdhulp en passend onderwijs? Je ervaringen delen met andere ouders of jongeren? Gefrustreerd en op zoek naar ...
  Geplaatst 1 feb. 2019 03:42 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 10 worden weergegeven. Meer bekijken »

Thuiszitters

Berichten 1 - 0 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »

Documenten Jeugdhulp

 • Verslag gesprekken gemeenten en Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) @allen,In het kader van het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ hebben we, aan de hand van vragen, onder meer, gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn alle verslagen van de gesprekken die ...
  Geplaatst 26 dec. 2018 08:37 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 29 worden weergegeven. Meer bekijken »

Agenda

DatumActiviteitInformatie
19 april 2019 Goede vrijdag, Pasen 2019, Meivakantie 2019, 19 apr 2019 t/m 5 mei 2019  
6 mei 2019 ‘Stoom Uit Je Oor Koor’, maandag van 17.00 tot 18.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur, Energiehuis Dordrecht ‘Stoom Uit Je Oor Koor’, maandag van 17.00 tot 18.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur, Energiehuis Dordrecht 
7 mei 2019 Bestuursvergaderingen 2019: Dinsdag 7 mei 14.00 uur  
13 mei 2019 ‘Stoom Uit Je Oor Koor’, maandag van 17.00 tot 18.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur, Energiehuis Dordrecht ‘Stoom Uit Je Oor Koor’, maandag van 17.00 tot 18.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur, Energiehuis Dordrecht 
15 mei 2019 Woensdag 15 mei 2019, Themabijeenkomst 'Regie in de Regio', ter versterking van het cliënt- en familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid  
5 items van pagina Agenda worden weergegeven, gesorteerd op Datum, Datum. Meer bekijken »