Welkom

Welkom bij het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Wij zijn ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling. 
Samen staan we sterk door het delen van kennis en ervaring. 
Daarnaast zijn wij actief in regionale belangenbehartiging.

Met de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 en de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op ons afgekomen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel namen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. 

Wij vertegenwoordigen iedere ouder, ieder kind en iedere jongere.

Ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag kunnen geen afwachtende houding aannemen. Het is van groot belang dat wij ons informeren en laten horen wat we nodig hebben voor een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Tevens is het belangrijk dat alle ouders van zich laten horen zodat wij een sterke stem vormen voor onze kinderen.

Meldt u zich daarom geheel vrijblijvend aan via 078-6133498 of mail.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten volgt u ons dan op:


Met dit platform werken wij aan vijf vormen van ouderparticipatie:

- Wij versterken ouders met kennis en advies zodat eigen kracht en eigen regie optimaal tot ontwikkeling komt of wordt behouden.
- Wij zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten waarin ouders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en te delen.
- Wij ondersteunen bij de organisatie van lotgenotencontacten en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en of beperking.
- Wij inventariseren knelpunten en problemen met het oog op de decentralisaties alsmede de Wet passend onderwijs van onze doelgroep, de ouders van zuid-holland zuid. 
- Wij adviseren gevraagd en ongevraagd in de beleidsontwikkeling van jeugdhulp en passend onderwijs.

Initiatiefnemer: 
Anke-Elze de Jong-Rietstap, 
Bovenregionaal vertegenwoordiger
juridisch en financieel adviseur
woordvoerster en belangenbehartiger Wmo, Jeugdwet, Jeugdzorg, Jeugdggz en Jeugdhulp
ouder/ervaringsdeskundige Autisme, PDD-NOS, Asperger & AD(H)D ook in relatie tot Hoogbegaafdheid

Mariska Boer-Verveer, 
communicatie facebook

Elles Menke,
ervaringsagoog, Hoogconflictscheidingen,
tevens werkgroep vechtscheiden/
alimentatieonrechten en armoede

Vertegenwoordiger regulier onderwijs:
Jacqueline Behr-Peters van Ton

Vertegenwoordigers kinderen en jongeren:
Nadie de Jong
Diede de Jong
Peter Pluim

Archief agenda

DatumActiviteitInformatie
1 november 2018 BIJEENKOMST MET OUDERS EN WERKVELD OVER LOKAAL PLAN JEUGD op Donderdag 1 november, 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), Develsteincollege, Develsingel 5 in Zwijndrecht bijeenkomstmetoudersenwerkveldoverlokaalplanjeugdopdonderdag1november2000-2200uurzaalopenvanaf1930uurdevelsteincollegedevelsingel5inzwijndrecht 
20 oktober 2018 Herfstvakantie 2018, 20 okt 2018 t/m 28 okt 2018  
2 items van pagina Archief agenda worden weergegeven, gesorteerd op Datum. Meer bekijken »

Meldpunt

 • Meldpunt Uw ervaringen zijn waardevolVan ervaringen kunnen we lerenSinds 1 januari 2017 houden we met regelmaat meldacties. Wilt u dat wij uw signaal oppakken? Beschrijf dan de situatie zo ...
  Geplaatst 30 mei 2018 15:52 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 7 worden weergegeven. Meer bekijken »

blogs

 • Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor je gehandicapte kind is in Gorinchem niet mogelijk! Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor je gehandicapte kind is in Gorinchem niet mogelijk! https://www.gorinchem.nl/inwoners/producten-en-diensten_43146/product/gehandicaptenparkeerplaats_269.html Wist je dat je ...
  Geplaatst 23 mei 2018 14:40 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 18 worden weergegeven. Meer bekijken »

Dagboek van de Jeugdhulp

 • De laatste keer De laatste keerDe laatste keer lopend naar het station..De laatste keer met de trein naar BarendrechtDe laatste keer met de busDe laatste keer lopend van de ...
  Geplaatst 13 apr. 2017 09:08 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 9 worden weergegeven. Meer bekijken »

Nieuws en recente aankondigingen

 • Aanmelden voor de bijeenkomst ‘Regie in de Regio’ op woensdag 21 november 2018 om 19.30 uur rond het thema ‘Luister ook eens naar mij!’
  Geplaatst 14 nov. 2018 06:10 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 80 worden weergegeven. Meer bekijken »

Passend onderwijs

 • Liedtekst van Peter de Jong: "Passend Onderwijs" ten behoeve van de "Bijeenkomst passend onderwijs in Zuid-Holland Zuid" op woensdag 11 oktober 2017 Passend onderwijs is best een heikel puntTerwijl toch ieder mens elk kind het beste guntRegels zijn noodzakelijk en vaak een goed ideeMaar om erin te passen werkt ...
  Geplaatst 14 okt. 2017 10:40 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 2 worden weergegeven. Meer bekijken »

Thuiszitters

 • Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop Ouders geven terugkoppeling na Thuiszitterstop Het toppunt van een goede samenwerking is wanneer je met een flinke groep, compleet verschillende individuen, in staat bent een gezamenlijke reflectiebrief te formuleren. Wij ...
  Geplaatst 27 feb. 2017 16:24 door ouders zhz
Berichten 1 - 1 van 3 worden weergegeven. Meer bekijken »

Documenten Jeugdhulp

 • De eindversie van de signalenlijst Jeugdhulp, die we deze week bij de gemeente Dordrecht hebben ingediend @AlleJongerenEnOuders,Met veel dank voor de prettige samenwerking en jullie inbreng plaats ik hierbij de eindversie van de signalenlijst Jeugdhulp, die we in de week van 29 mei 2018 ...
  Geplaatst 17 jun. 2018 09:09 door ouders zhz
 • Welkomstwoord gesprek gemeenteraden jeugdhulp Zuid-Holland Zuid op 29 november 2017 Gesprek gemeenteraden jeugdhulp Zuid-Holland Zuid op 29 november 2017 Cor, dankjewel! Van harte welkom, hier op de Spuiboulevard in het stadskantoor van de gemeente Dordrecht, bij alweer de tweede ...
  Geplaatst 30 nov. 2017 09:38 door ouders zhz
Berichten 1 - 2 van 28 worden weergegeven. Meer bekijken »

Agenda

DatumActiviteitInformatie
5 november 2018 ‘Stoom Uit Je Oor Koor’, maandag van 17.00 tot 18.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur, Energiehuis Dordrecht  
12 november 2018 ‘Stoom Uit Je Oor Koor’, maandag van 17.00 tot 18.00 uur of van 20.00 tot 21.00 uur, Energiehuis Dordrecht  
2 items van pagina Agenda worden weergegeven, gesorteerd op Datum, Datum. Meer bekijken »

jeugdhulp & jeugdwet

Berichten 1 - 0 van 36 worden weergegeven. Meer bekijken »