Welkom

Welkom bij het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Wij zijn ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling. 

Samen staan we sterk door het delen van kennis en ervaring.  

Daarnaast zijn wij actief in lokale, regionale en landelijke belangenbehartiging.

Wij vertegenwoordigen en ondersteunen alle gezinnen en iedere ouder, ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene en alle naasten in de regio Zuid-Holland Zuid, die bestaat uit de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Met ouders van kinderen met een (psychische) kwetsbaarheid en/of een andere uitdaging in de ontwikkeling bedoelen we ook stiefouders, pleegouders, grootouders, verzorgers en naasten.

Met de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 en de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op ons afgekomen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel namen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. 

Stoom Uit Je Oor Koor, flyer
Flyer Mama Vita Drechtsteden maandag 6 februari 2023
Flyer SamenSterk woensdag 8 februari 2023
Flyer De Kracht Van Wandelen 2023

Ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag kunnen geen afwachtende houding aannemen. 

Het is van groot belang dat wij ons informeren en laten horen wat we nodig hebben voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. 

Tevens is het belangrijk dat alle ouders van zich laten horen zodat wij een sterke stem vormen voor onze kinderen.

Meldt u zich daarom geheel vrijblijvend!

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Flyer Werken Met Eigen Ervaring Als Ouder 2022
Aanmelden voor de bijeenkomst Regie In De Regio rond het thema Luister Ook Eens Naar Mij! op woensdag 16 november 2022 om 19.30 uur

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? 

Volgt u ons dan op:

Met dit platform werken wij aan vijf vormen van ouderparticipatie:

- Wij versterken ouders met kennis en advies zodat eigen kracht en eigen regie optimaal tot ontwikkeling komt of wordt behouden.

- Wij zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten waarin ouders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en te delen.

- Wij ondersteunen bij de organisatie van lotgenotencontacten en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en of beperking.

- Wij inventariseren knelpunten en problemen met het oog op de decentralisaties alsmede de Wet passend onderwijs van onze doelgroep, de ouders van zuid-holland zuid.  

- Wij adviseren gevraagd en ongevraagd in de beleidsontwikkeling van jeugdhulp en passend onderwijs.

Over ons

Initiatiefnemer: 

Anke-Elze Rietstap, VN-ambassadeur, bovenregionaal vertegenwoordiger, juridisch adviseur, woordvoerster en belangenbehartiger Wmo, Jeugdwet, Jeugdzorg, Jeugdggz en Jeugdhulp, ouder/ervaringsdeskundige Autisme, PDD-NOS, Asperger & AD(H)D ook in relatie tot Hoogbegaafdheid


Kerngroep:

Anke-Elze Rietstap

Cynthia

Lut Leijs

Annette van Hofwegen

Annette Uijterlinde

Anouk

Bastiaan van der Vlies

Britta van Houwelingen

Diede de Jong

Elisabeth

Eric de Bruin

Erik Beelen

Esther Jeras

Lieke Wernsen

Maaike

Marieke

Mariska Boer-Verveer

Marlies

Marlies

Martijn

Mimoun tot 5 mei 2024

Nancy van der Panne

Natascha de Man

Nicolette

Patricia Soeter

Paula

Peter Pluim

Quirine

Regina

Richard van Halen †

Sasja van Hofwegen

Shirly

Silvia Callewaert

Simon

Stefanie de Vries

Suzanna

Trijnie


Functies:

Anke-Elze Rietstap, dagelijkse leiding, trainer en onafhankelijk cliëntondersteuner

Peter de Jong, componist, troubadour, leider van het 'Stoom Uit Je Oor Koor', lid van de voorbereidingsgroep voor een leergemeenschap met vertegenwoordigers van de sociaal pedagogische dienst, ouderverenigingen en reguliere kunstaanbieders en lid van de leergemeenschap tot 5 augustus 2023

Nancy van der Panne, aspirant beleidsmedewerker op de dossiers armoede en jeugdgezondheidszorg, (vrijwilligers)coördinator bij calamiteiten en klachtenfunctionaris

In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten bij onze vrijwilligers en medewerkers, die niet in (intern) overleg tussen vrijwilliger en begeleider of coördinator kunnen worden opgelost, wendt de vrijwilliger of medewerker zich tot het bestuur via bestuur@ouderszhz.nl. Het bestuur zal zich inspannen om onduidelijkheden, klachten of conflicten weg te nemen en op te lossen. Indien nodig verwijst zij naar de klachtenfunctionaris, die bereikbaar is via mail klachtenfunctionaris@ouderszhz.nl.

Mariska Boer-Verveer, communicatie facebook

Jeroen Veltheer, trainer

Henk Santing, trainer

Lut Leijs, trainer, onafhankelijk cliëntondersteuner en partner in crime met betrekking tot de Gecertificeerde Instellingen (GI's)

Marlies Kok, projectleider (passend) onderwijs, trainer, onafhankelijk cliëntondersteuner, bibliothecaresse en partner in crime met betrekking tot passend onderwijs 

Sandra Kok, projectleider hoogconflictscheiden, ouderverstoting en armoede tot en met 18 juni 2023. Voor deze functie is een vrijwilligersvacature beschikbaar.

Elles Menke, ervaringsagoog, Hoogconflictscheidingen, tevens werkgroep vechtscheiden/alimentatieonrechten en armoede

Stefanie de Vries, regiomoeder Mama Vita Drechtsteden, steunouder SamenSterk en kindercoach voor de Dierenworkshop voor Brusjes

Annette Uijterlinde, sleutelfiguur van het Autismenetwerk ZHZ

Monika Schönfelder, Platform tegen Armoede Drechtsteden tot en met 31 december 2020, Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp tot en met 13 oktober 2020. Voor het lidmaatschap van deze werkgroep is een vrijwilligersvacature beschikbaar.

Peter Pluim, Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp. Voor het lidmaatschap van deze werkgroep is een vrijwilligersvacature beschikbaar.

Richard van Halen †,  Platform tegen Armoede Drechtsteden

Elisabeth, blogger

Anouk, communicatiemedewerker tot en met 31 december 2023. Voor deze functie is een vrijwilligersvacature beschikbaar.

Christa van Hese, vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor vrijwilligers, medewerkers en anderen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag door één van onze vrijwilligers of medewerkers. Denk daarbij aan uitingen van agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersoon@ouderszhz.nl.


Ervaringswerkers:

Anke-Elze Rietstap

Lut Leijs

Mariska Boer-Verveer

Nancy van der Panne

Richard van Halen †

Sasja van Hofwegen

Elles Menke


Vertegenwoordigers kinderen en jongeren:

Nadie de Jong

Diede de Jong

Peter Pluim

Anna

Quirine

Mimoun Guerrouj tot 5 mei 2024

Sem


Bestuur: 

Anke-Elze Rietstap, voorzitter

Erik Beelen, secretaris

Peter Pluim, lid

Rapportage over systeemknelpunten door het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht oktober 2020.pdf
Poster verkiezingsdebat over armoede op 3 maart 2022
Flyer 'HerKen je recht' voor trainees, woensdag 24 november, 1 december en 8 december 2021 van 18.00 tot 21 uur
Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht
Coronavirus