Welkom

Welkom bij het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid.

Wij zijn ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling.

Samen staan we sterk door het delen van kennis en ervaring.

Daarnaast zijn wij actief in lokale, regionale en landelijke belangenbehartiging.

Met de invoering van het Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 en de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op ons afgekomen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden zij al, een deel namen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.

Wij vertegenwoordigen iedere ouder, ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid, die bestaat uit de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, H-I-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Stoom Uit Je Oor Koor, flyer
Flyer Mama Vita Drechtsteden maandag 4 oktober 2021.pdf
Flyer SamenSterk dinsdag 5 oktober 2021.pdf

Ouders van kinderen met een extra ondersteuningsvraag kunnen geen afwachtende houding aannemen.

Het is van groot belang dat wij ons informeren en laten horen wat we nodig hebben voor een goede ontwikkeling van onze kinderen.

Tevens is het belangrijk dat alle ouders van zich laten horen zodat wij een sterke stem vormen voor onze kinderen.

Meldt u zich daarom geheel vrijblijvend!

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Volgt u ons dan op:

Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht
Flyer 'HerKen je recht' voor trainees, woensdag 22 september, 29 september en 6 oktober 2021 van 18.00 tot 21 uur
Stefanie en Beer

Met dit platform werken wij aan vijf vormen van ouderparticipatie:

- Wij versterken ouders met kennis en advies zodat eigen kracht en eigen regie optimaal tot ontwikkeling komt of wordt behouden.

- Wij zijn betrokken bij de organisatie van activiteiten waarin ouders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen en te delen.

- Wij ondersteunen bij de organisatie van lotgenotencontacten en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte en of beperking.

- Wij inventariseren knelpunten en problemen met het oog op de decentralisaties alsmede de Wet passend onderwijs van onze doelgroep, de ouders van zuid-holland zuid.

- Wij adviseren gevraagd en ongevraagd in de beleidsontwikkeling van jeugdhulp en passend onderwijs.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Aanmelden voor de bijeenkomst 'Regie in de Regio' rond het thema 'Aan de slag met het VN-verdrag' op woensdag 15 september 2021 om 19.30 uur
Flyer 'HerKen je recht' voor trainees, woensdag 24 november, 1 december en 8 december 2021 van 18.00 tot 21 uur
Rapportage over systeemknelpunten door het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht oktober 2020.pdf

Over ons

Initiatiefnemer:

Anke-Elze de Jong-Rietstap, bovenregionaal vertegenwoordiger, juridisch en financieel adviseur, woordvoerster en belangenbehartiger Wmo, Jeugdwet, Jeugdzorg, Jeugdggz en Jeugdhulp, ouder/ervaringsdeskundige Autisme, PDD-NOS, Asperger & AD(H)D ook in relatie tot Hoogbegaafdheid


Kerngroep:

Anke-Elze de Jong-Rietstap

Lut Leijs

Anouk

Elisabeth

Eric de Bruin

Erik Beelen

Laura van der Veer

Mariska Boer-Verveer

Marlies Kok

Monika Schönfelder

Nancy van der Panne

Natascha de Man

Peter Pluim

Richard van Halen

Sasja van Hofwegen

Silvia Callewaert

Stefanie de Vries

Suzanna


Functies:

Anke-Elze de Jong-Rietstap, dagelijkse leiding, trainer en onafhankelijk cliëntondersteuner

Peter de Jong, componist, troubadour, leider van het 'Stoom Uit Je Oor Koor', lid van de voorbereidingsgroep voor een leergemeenschap met vertegenwoordigers van de sociaal pedagogische dienst, ouderverenigingen en reguliere kunstaanbieders en lid van de leergemeenschap

Nancy van der Panne, (vrijwilligers)coördinator bij calamiteiten

Mariska Boer-Verveer, communicatie facebook

Jeroen Veltheer, trainer

Henk Santing, trainer

Lut Leijs, trainer, onafhankelijk cliëntondersteuner en partner in crime met betrekking tot de Gecertificeerde Instellingen (GI's)

Marlies Kok, projectleider (passend) onderwijs, trainer, onafhankelijk cliëntondersteuner, bibliothecaresse en partner in crime met betrekking tot passend onderwijs

Sandra Kok, projectleider hoogconflictscheiden, ouderverstoting en armoede

Elles Menke, ervaringsagoog, Hoogconflictscheidingen, tevens werkgroep vechtscheiden/alimentatieonrechten en armoede

Stefanie de Vries, regiomoeder Mama Vita Drechtsteden, steunouder SamenSterk en kindercoach voor de Dierenworkshop voor Brusjes

Annette Uijterlinde, sleutelfiguur van het Autismenetwerk ZHZ

Monika Schönfelder, Platform tegen Armoede Drechtsteden tot en met 31 december 2020, Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp tot en met 13 oktober 2020. Voor het lidmaatschap van deze werkgroep is een vrijwilligersvacature beschikbaar.

Peter Pluim, Netwerk Cliëntenparticipatie in de jeugdhulp. Voor het lidmaatschap van deze werkgroep is een vrijwilligersvacature beschikbaar.

Richard van Halen, Platform tegen Armoede Drechtsteden

Elisabeth, blogger

Anouk, communicatiemedewerker


Ervaringswerkers:

Anke-Elze de Jong-Rietstap

Lut Leijs

Mariska Boer-Verveer

Monika Schönfelder

Nancy van der Panne

Richard van Halen

Sasja van Hofwegen

Elles Menke


Vertegenwoordigers kinderen en jongeren:

Nadie de Jong

Diede de Jong

Peter Pluim


Vertegenwoordiger regulier onderwijs:

Jacqueline Behr-Peters van Ton


Bestuur:

Anke-Elze de Jong-Rietstap, voorzitter

Eric de Bruin, penningmeester

Peter Pluim, secretaris

Coronavirus