Historiska publikationer

Föreningen har sedan dess tillkomst 1977 tagit fram flera broschyrer och andra publikationer. Mellan 2008 och 2011 ansvarade vi för ett landsbygdsutvecklingsprojekt som också gjorde det möjligt att påbörja utvecklingen av Österlens Arboretum. Projektresultaten kan du ta del av i slutrapporten som finns i vårt historiska webbarkiv. Vi hoppas inom kort kunna sammanställa en enkel guide för besökare i Österlens Arboretum. Det har nu gått 14 år sedan de första träden och buskarna planterades här så det är verkligen hög tid att beskriva det spännande växtmaterialet som nu vuxit till sig!

Litteratur

Lorentzon K. 1991. Kiviks Esperöd Arboretet. Trädgårdsamatören, årgång 54, nr 1-3.

Lorentzon K. & Lundqvist K. 1991. Kiviks Esperöd Arboretet. Lustgården, 71:121–126.

Nantin A. & Rumpunen K. 1993. Kiviks Esperöd Arboretum - Inventering 1991-1993. Lustgården, 73:25-40.

Nitzelius TG. 1982. Kiviks Esperöd Arboretum - en re-dokumentation. Lustgården, 63:31-45.

Rumpunen K. & Åberg E. 1998. Kiviks Esperöd arboretum: vägledning med historik och trädbeskrivningar, 1-40.

Rumpunen K, Görander B. & Linder P. 2011. Field guide to fascinating trees in the Kiviks Esperöd Arboretum, 42 sidor.

Rumpunen K, Görander B. & Linder P. 2011. Vägledning till Kiviks Esperöd Arboretet, 42 sidor.

Rumpunen K. 2013. Arboretet - en skön plats för rekreation och inspiration. I "Skönhet och hälsa öster om leden". Österlenakademien, 133-143.