Om Österlens Arboretum

Österlens Arboretum är ett ca 4 hektar stort, naturskönt markområde som ligger i Kivik.

Området sköts och utvecklas av medlemmarna i den ideella Föreningen Österlens Arboretum (org. nr 838800-5632). I Österlens Arboretum har vi sedan 2007 planterat drygt 1000 rhododendron-fröplantor och plantor av många andra exotiska träd och buskar - för att helt enkelt få veta vilka som klarar av att utvecklas i det milda klimatet som råder på platsen. Förhoppningen är att på sikt hitta nytt spännande växtmaterial som kan berika trädgårdar och parker - åtminstone i de södra delarna av landet.

Österlens Arboretum är fritt tillgängligt och öppet året runt för besök. Kom gärna hit och låt dig inspireras av mångfalden i en miljö med sagolik växtkraft! Vi har ännu inte haft möjlighet att ta fram någon vägledning till arboretet men du kan lugnt vandra på stigarna ändå, utan att vara orolig för att gå vilse. Hela området är inhägnat (för att inte rådjur och annat vilt ska skada växtmaterialet)!

Välkommen både som besökare och medlem i Föreningen Österlens Arboretum!