Děkovná modlitba sv. Tomáše Akvinského

Chválím tě, slavím tě, dobrořečím ti, můj Bože, za nesmírná dobrodiní, jaká jsi udělil mně nehodnému.

Vzdávám ti chvály za tvou laskavost, s jakou jsi tak dlouho na mne čekal, za tvou mírnost, s jakou trestáš přetvářky, za tvou dobrotu, s jakou mě voláš, za tvou dobrosrdečnost, s jakou se mne ujímáš, za tvé milosrdenství, s jakým mi odpouštíš mé hříchy, za tvou dobrotivost, jakou mě bez mých zásluh zahrnuješ, za tvou trpělivost, s jakou zapomínáš na mé křivdy, za tvé ponížení, které je mi útěchou, za tvou trpělivost, s jakou mě chráníš, za tvou věčnost, která mě udržuje při životě, za tvou věrnost, s jakou mě odměňuješ.

Na to všechno nestačí mé chvály. Vzdávám díky tvé velebnosti za přemíru tvé dobroty, s jakou chceš ve mně stále rozmnožovat milost, rozmnoženou uchovávat a uchovanou odměnit. Amen.

Comments