1. Mediageletterdheid of mediawijsheid?

In onderstaande video zet Hadewijch Van Wynsberghe, coördinator onderzoek bij Mediawijs, uiteen hoe mediawijsheid en mediageletterdheid zich tot elkaar verhouden.

Mediawijsheid is een complex begrip en de meningen over de invulling van het begrip lopen soms sterk uiteen. Toch is het de moeite waard om verschillende brillen op te zetten waarmee naar mediawijsheid wordt gekeken. Deze video licht het begrip geletterdheid toe en hoe het begrip mediageletterdheid hieruit is ontstaan. Bovendien wordt de evolutie van het begrip mediageletterdheid/mediawijsheid geschetst aan de hand van drie golven. Deze hangen samen met de opkomst van diverse vormen van media:

  1. de traditionele media
  2. ICT en internet
  3. sociale media.

Tenslotte legt Hadewijch de link tussen mediageletterdheid en mediawijsheid en geeft ze aan waarom het beleid de term mediawijsheid hanteert.

2. Het Mediawijs Competentiemodel in een pizza

Mediawijsheid is een geheel aan competenties die je voor van alles kunt inzetten, zoals je informeren, met iemand inter-ageren, mensen amuseren, je verweren en iets creëren. Het houdt in dat je ict en media kunt gebruiken én begrijpen. Het is als een pizza, nu eens bedekt met veel van dit, dan weer met veel van dat. Maar een goede pizza kan je gelukkig maken.

Het Mediawijs Competentiemodel een aanzet - een levend model dat zich continu aanpast - met handvatten om voor je eigen project, doelgroep en context het concrete kader te formuleren.

Enkele belangrijke eigenschappen van het Mediawijs Competentiemodel: