SESSIE 1 - 21 september 2018

STARTDAG - kennismaking met het kenniscentrum Mediawijs

Wij ging vooraf op onderzoek naar welk 'media-dier' we zijn: Wil je dit zelf ook weten?

Doe de test - ontdek je mediaprofiel:

Hoe gebruik jij digitale media?

Hoe snel leer je werken met nieuwe toepassingen?

Hoe mediawijs ben jij? Of hoe actief, kritisch, creatief en bewust ga je om met media?


Op het einde krijg je ook nog tips om vlotter met media om te gaan.

Wil je graag de mediaprofielen al eens doornemen op voorhand? Klik dan hier.

Presentatie:

Wat is mediawijsheid en hoe ziet het opleidingsjaar eruit

2018-09-21_presentatie_mediacoach_be_startdag.pdf

Mediawijze projecten uit voorbije opleidingsjaren.

We kregen de mogelijkheid tot een babbel met enkele mensen uit de basiseducatie die een mediawijs-project hebben uitgewerkt.

Zo maakte we al kennis met Melinda Rassalle van CBE Oostende-Brugge-westhoek . Maar mediawijs-project digi@nest helpt ouders bij het begeleiden van hun kinderen doorheen de verschillende ontwikkelingsfase. (Zij werd ondertussen onze projectcoach.)

Ook werd het digikriebels- en het digicafé-project voorgesteld door Mie en Pascale.


2018-09-21_mediacoach_be_-_inspirerende_projecten.pdf

Een projectfilmpje van Jef Vandenbroeck

SESSIE 2 - 19 oktober 2018

Thema: Mediagebruik + de rol van een mediacoach

Voormiddag:

In deze video licht Bart Vanhaelewyn (MICT) het mediagebruik van jongeren toe aan de hand van het Apestaartjaren-onderzoek 2018. Hieruit blijkt dat er toch een grote achterstand blijkt te zijn in mediagebruik bij laaggeschoolden ten opzichte van geschoolden. Al werd er toegegeven dat er hier rond nog te weinig onderzoek gebeurd is. Wat wel duidelijk naar voor kwam is dat 'de smartphone' het meestgebruikte toestel is om 'nieuwe' media te raadplegen.

Na de eerste spreker gaf Bert Pieters (hoofdbegeleider van de opleiding) nog wat uitleg rond het gebruiken van nieuwe 'digitale' werkvormen. Veel van die werkvormen worden reeds op Leerpunt gebruikt. We zijn goed bezig op Leerpunt :o)

Presentatie introductie en educatieve tools - Bert Pieters

namiddag:

We kregen een heel interessante betoog van

Koen Vermeulen - Vrijwilligerswerk Werkt vzw

Er werd dieper in gegaan op het coachende aspect van de Mediacoach. Spreker Koen Vermeulen gaf de nodige handvatten om ons project te versterken en te verankeren binnen Leerpunt.

SESSIE 3 - 16 november 2018

THEMA: Sociale Media

voormiddag

Deel 1

Jan De Craemer (Departement Onderwijs & Vorming) kwam wat uitleg geven ronde de bevindingen van MICTIVO 3 (Monitor ICT-Integratie in het Vlaamse Onderwijs) -

Een greep uit de belangrijkste bevindingen voor de sector Basiseducatie. We reflecteerden over hoe we als Mediacoach een rol kunnen spelen in de ondersteuning van collega's.

Presentatie 'Mictivo 3 - gegevens Basiseducatie' (uitgebreide versie)


Deel 2

Sociale media en kwetsbare groepen - Charlotte Schreuer (Link in de Kabel)

In deze workshop lag de focus op het sociale aspect van het mediawijze verhaal in combinatie met het persoonlijke verhaal van kwetsbare groepen. Hoe maken deze doelgroepen gebruik van sociale media en welke risico's of opportuniteiten zijn er? We kregen uitleg rond mogelijke pistes voor sociale-media-activiteiten op maat van kwetsbare doelgroepen en kregen tips om drempels te overwinnen. Deze werkshop was echter heel erg gericht op jongeren en niet op de doelgroep van kort geschoolde volwassenen.


namiddag:

1. Communicatie via sociale media - Karen Linten (Mediawijs)

Via websites, facebook en nieuwsbrieven probeert je organisatie te communiceren met je doelgroep en betrek je hen bij je werking. Maar dat leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. Waaraan ligt dat? En hoe kun je die communicatie optimaliseren?

Tijdens deze sessie kregen een basis in digitale communicatie. Met praktische tips en een reeks inspirerende voorbeelden.

2. Ouders en de sociale media van hun kinderen - Bert Pieters (Mediawijs)

Kinderen, tieners en hun smartphone, ze lijken soms wel met elkaar vergroeid. Voor veel ouders blijft dat intensieve mediagebruik een raadsel: wat trekt hen daar precies in aan? En houdt al dat gamen, chatten en staren ook geen gevaren in?

In deze sessie bekeken we de meest gestelde vragen van ouders, welke tools er bestaan om ouders daarin te ondersteunen.

Presentatie 'Communiceren op sociale media' (Karen Linten)

EXTRA INFO

Sociale media binnen een organisatie

Sessie 4: Mediaproductie / auteursrechten - 7 december 2018

voormiddag

Social influencers - Wouter De Meester (Digisaurus)

YouTubers zijn de helden van deze tijd. TikTok-meiden bereiken miljoenen volgers en Instagram-sterren zijn Instafamous! Tijdens deze sessie keken we met een positieve maar kritische blik naar al deze fenomenen en bekeken we welke impact de sterke opkomst van de social influencers en de overvloed aan visuele mediatools en -technieken heeft voor de maatschappij. Deze uiteenzetting was heel erg interessant en goed gebracht! We voelde ons voor oud worden... Sociale media, het evolueert sneller van zijn schaduw.

Rechten en plichten als mediaproducent - Bert Pieters (Mediawijs)

We gingen in discussie rond het concept auteursrecht versus de cultuur van actief delen. We bespraken vooraf gestelde vragen met betrekking tot auteursrecht en portretrecht. We namen enkele vragen mee vanuit het centrum. Terug opnieuw zijn we als centrum zeer goed bezig op gebied van rechten en plichten op gebied van media. We besteden hier binnen het centrum al aandacht aan. Toch blijft het de verantwoordelijkheid als lesgever om de vooropgestelde richtlijnen te respecteren.

Wil je meer weten rond auteursrechten?

Wie met media bezig is, komt vroeg of laat ongetwijfeld in contact met het auteursrecht. Die complexe materie vormt zowel een troef als een hindernis. Zo zal het auteursrecht ervoor kunnen zorgen dat iemand inkomsten genereert aan de hand van de door hem of haar gecreëerde werken. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal beperkingen waar je rekening mee moet houden. Bovendien is het vaak moeilijk om hapklare antwoorden te formuleren bij auteursrechtelijke problemen: veel zal afhangen van de concrete context. In deze video reikt Eva Lievens (iMinds-ICRI-KULeuven, UGent) de basisprincipes van het auteursrecht aan en gaat ze in op de uitzonderingen die er bestaan, bijvoorbeeld voor het onderwijs.

Interessant voor gebruik in cursusmateriaal : Overzicht Rechtenvrije Bronnen

Namiddag

deel 1

Digitale verhalen worden steeds vaker gebruikt in het werken met kansengroepen rond bepaalde maatschappelijke doelstellingen. Griet Malfroid (Vormingplus Antwerpen) vertelde over de educatieve functies van digitale verhalen en zet de verschillende stappen van het proces op een rijtje.

Deel 2

keuze 1 workshop: Leren met Beelden (JEF vzw) .

Werken met beelden biedt een meerwaarde in de klaspraktijk. Foto’s, video’s, cartoons … ze ondersteunen de informatie die je wil overbrengen. En het sluit aan bij de beeldgerichte manier van communiceren die we vandaag hanteren.

In deze workshop ontdekte Mieke verschillende tools om beelden te maken. En werd nagegaan na hoe je deze in een klascontext kunt inzetten.

Wil je hierover meer weten? Bekijk het filmpje!

keuze 2 workshop: Coderen en programmeren (Fyxxilab) .

Er bestaan tegenwoordig veel tools om jong en oud te leren coderen en programmeren. Die worden gebruikt om taal te leren, om analytisch te leren denken, om verhalen te vertellen …

In deze workshop werd kort enkele bruikbare tools voorgesteld voor en werd er achteraf door Pieter-Jan geëxperimenteerd. Interessant maar minder bruikbaar voor onze doelgroep.

Sessie 5 - Media en Privacy / Intervisie Project

18 januari 2019

voormiddag

Media en privacy (Kenneth Schenning - LINC vzw)

Wat is privacy eigenlijk? Wat kunnen mensen over mij allemaal vinden? Hoe kan ik me beschermen? Welke regels bestaan er allemaal? ...

Tijdens deze sessie bekeken we de persoonlijke en maatschappelijke aspecten van privacy. Hoe kunnen we onze doelgroep bewust maken rond privacy en hun kennis en vaardigheden versterken? Hoe evolueren privacy en privacystrategieën binnen een snel digitaliserende context? We kregen praktische tips en tools voor het verhogen van privacy bij onze doelgroep en onze school. We gingen ook nog even dieper in op de GDPR.


EXTRA INFO:

Sporen op het net

Dagelijks worden we online geconfronteerd met reclameboodschappen. Maar hoe slagen adverteerders er in om ons zo gericht reclame voor te schotelen?Rob Heyman (VUB) vertelt over de sporen die we online nalaten en gaat in op hoe gepersonaliseerde reclame in elkaar zit. Hij legt hieronder in het filmpje uit hoe cookies werken en wat incognito surfen is.

Privacymanagement-strategieën

Er bestaat niet echt een consensus over wat online privacy nu precies inhoudt. Ralf De Wolf (iMinds-VUB-SMIT) gaat in deze video in op 3 perspectieven op online privacy. Hij bespreekt ook een aantal sociale en interpersoonlijke privacymanagementstrategieën die mensen hanteren om hun privacy te bewaken.


namiddag

De coach in de Mediacoach - deel 2: intervisiemoment project. (Koen Vermeulen - Vrijwilligerswerk Werkt)

We kregen aan de hand van een interactieve methodiek de nodige handvatten en input om ons mediawijs Leerpunt- project te versterken.