ข้อมูลทรานซิสเตอร์

ตำแหน่งขาเบอร์ที่ใช้งานบ่อยๆ

https://sites.google.com/site/newpedaleffect/info/spec/pinout1.JPG

https://sites.google.com/site/newpedaleffect/info/spec/pinout_new2Custom.JPG


คุณสมบัติทรานซิสเตอร์
https://sites.google.com/site/newpedaleffect/info/spec/transistor_data.JPG


คุณสมบัติซีเนอร์ไดโอด
https://sites.google.com/site/newpedaleffect/info/spec/zener1.GIF
https://sites.google.com/site/newpedaleffect/info/spec/zener_rd2.GIF

การดูขั้วแอล อี ดี และ ไดโอด


Comments