ข้อมูลทรานซิสเตอร์

ตำแหน่งขาเบอร์ที่ใช้งานบ่อยๆ


คุณสมบัติทรานซิสเตอร์

คุณสมบัติซีเนอร์ไดโอด
การดูขั้วแอล อี ดี และ ไดโอด
http://i407.photobucket.com/albums/pp157/new_pedal/LED_pol_zps76bd9fd2.png


Comments