ข้อมูลแรงดันตกคร่อมไดโอด

ผมได้ทดลองวัดแรงดันตกคร่อมไดโอดหลายชนิด ที่กระแสต่างๆกันเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านเลือกใช้งานครับ

https://sites.google.com/site/newpedaleffect/info/diode_vf/diode_vf.jpg?attredirects=0

Comments