ข้อมูลแรงดันตกคร่อมไดโอด

ผมได้ทดลองวัดแรงดันตกคร่อมไดโอดหลายชนิด ที่กระแสต่างๆกันเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านเลือกใช้งานครับ


Comments