XVII. Neuschlov deň - 7. február 2020

 
          Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM
Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku – onkologická sekcia
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta  v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Spolok lekárov SLS Martin
Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

usporiadajú  dňa 7. februára 2020
vedecko-odborné podujatie
 
XVII.  N e u s c h l o v    d e ň
(onkologická problematika a varia)
 
Miesto konania :
Univerzitná nemocnica Martin
Veľká poslucháreň UNM


Kontaktná adresa:
Doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.
Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM,
Kollárova 2,
03659 Martin,

Telefón:
043/4203 282

E-mail:
vladimir.calkovsky@uniba.sk


Informácie a webstránka podujatia:
neuschlovedni.googlepages.comKlinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM  je akreditované pracovisko pre postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore ,,otorinolaryngológia"  v Slovenskej republike.   

 
Ċ
Orl pomôcky,
20. 1. 2020, 4:58
Ċ
Orl pomôcky,
20. 1. 2020, 4:58
Ċ
Orl pomôcky,
20. 1. 2020, 4:58
Comments