XVIII. Neuschlov deň - 25. február 2022

Milí kolegovia, milé kolegyne.

Je nám ľúto oznámiť, že po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a rozhovore s predsedom Spolku lekárov v Martine, rušíme plánovaný XVIII. Neuschlov deň z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie.

Ďakujeme za Váš záujem. Veríme, že sa stretneme "v lepšom čase".

S úctou,

Organizačný tím.


* * * * * * * * *Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku – onkologická sekcia

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzitná nemocnica Martin

Spolok lekárov SLS Martin

Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

usporiadajú dňa 25. februára 2022

vedecko-odborné podujatie

XVIII. N e u s c h l o v d e ň

(onkologická problematika a varia)

Miesto konania :

Univerzitná nemocnica Martin

Veľká poslucháreň UNM

Kontaktná adresa:

Doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Klinika ORL a ChHaK JLF UK a UNM,

Kollárova 2,

03659 Martin,

Telefón:

043/4203 282

E-mail:

vladimir.calkovsky@uniba.sk

Informácie a webstránka podujatia:

neuschlovedni.googlepages.com

https://sites.google.com/site/neuschlovedni/


Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM je akreditované pracovisko pre postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore ,,otorinolaryngológia" v Slovenskej republike.