1. Základné informácie

Vedecko-odborný kongres


XVII. Neuschlov deň

Téma: onkologická problematika a varia

Termín:  7.2.2020

program od:  9:00        

registrácia od: 8:00


Miesto konania:

Univerzitná nemocnica Martin

Veľká poslucháreň UNM

Kollárova 2, 036 59 Martin              (mapa)


Informácia pre prednášateľov:

- čas  prednášky  max. 10 minút, diskusia  po každej prednáške cca 5 minút

- k dispozícii - multimediálna  projekcia - dataprojektor, formáty: ppt, pdf 

Kredity

Hodnotenie ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.

Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk– zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

Comments