Página principal

 

 

1132 edicions

 

        

    Aqui podreu trobar una col·lecció de MÚSICA MENORQUINA, amb les seves portades, les cançons i els seus components. Hi trobareu els nostres particulars vinils, els nostres cassets i els CDs que, o bé s'han editat a Menorca, hi toquen o canten menorquins o tenen alguna relació directe amb la nostra terra. 

 

    Tota aquesta col·lecció s'ha pogut fer gràcies a la col·laboració de molts amics i amigues amants de la nostra música que m'han ajudat a completar el màxim aquest treball. Som conscient de que no és complerta, n'hi falten alguns. És per això que aquest llistat queda obert per a noves incorporacions i per això agrairia qualsevol informació a fi de completar encara més aquesta feina.

 

    Podreu també soposar que no ha estat fàcil classificar a tots els discs i dar-lis un ordre. També en aquest sentit agrairia qualsevol opinió.

    I ara, res.... a fer una passajada per el record i la nostra música, en definitiva per part de la nostra història del só més recent.

 

 

Adreça de contacte: 

bepcardona@hotmail.com

  

Gravacions ordenades cronològicament