MOSLAVAČKA GORA

Planinarske staze sa lokalitetima

Hiking trails with sitesVijesti/ News

Planinarsku kartu Moslavačke gore možete besplatno podići u TZ grada Čazme i TZ grada Garešnice


You can pick up free sample of Moslavačka gora in Tourist boards of Čazma and Garešnica.

HTZ je objavio online brošuru 'Puna inspiracije' u kojoj se spominje Moslavačka gora


New HTZ Brochure 'Full of inspiration' has published online where Moslavačka gora is mentioned.
link na cijelu brošuru
izvor: https://www.htz.hr/hr-HR/promo-materijali/brosure

Općenito o Moslavačkoj gori

Moslavačka gora je smještena usred nizine omeđena rijekama Česmom, Lonjom i Ilovom. Visinske kote su joj Humka(488 m), Vis(437 m) i Mjesec(354). Zahvaljujući svojim prirodnim blagodatima bila je od najranijih vremena interesantna pa su je poznavali i spominjali u svojim djelima već i starogrčki i rimski pisci pod imenom „Mons Claudius“.

Bjelogorične šume predstavljaju najljepši ukras ovoga područja. Šume Moslavačke gore pretežno se sastoje od srednjoeuropskog flornoga elemenata (hrast kitnjak, bukva, grab), južnoeuropskog (pitomi kesten) i ponešto euroazijskog (joha, breza, bor). Šume su vrlo bogate različitom, ne samo florom, nego i faunom. To su prirodna staništa jelena, srna, zečeva, divljih svinja i mačaka, lisica, jazavaca, kuna zlatica, škanjaca, orlova, jastrebova, sova, mnogih ptica pjevica, brojnih gmazova, leptira i kukaca.

U gori ima ostataka davnih nastambi kao što su Jelengrad, Košut grad, Garić grad, Bela Crkva, Gradina Marić i druge.

U sivoplavim bentonitnim glinama (Glinokop Gornja Jelenska) pronađeni su na dubini od 120 m fosilni ostaci praslona i nosoroga, najvećih sisavaca koji su ikada hodali zemljom prije nekih 17 000 000 godina.

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela UREDBU O PROGLAŠENJU REGIONALNOG PARKA »MOSLAVAČKA GORA«.

AboutMount (Moslavačka gora) is located in the middle valley bordered by the rivers, Lonja, Česma and Ilova. Its peaks are Humka (488 m), Vis(437 m) and Mjesec(354). Thanks to its natural bounties it was interesting from the earliest times. They knew it, and mentioned in his works, Greek and Roman writers. They called it "MonsClaudius." Forests consists of Central European floristic elements (sessileoak, beech, hornbeam), South Europe (chestnut) and some Eurasian (alder, birch, pine). Forests are very rich not only by flora but also by fauna. These are the natural habitat of deer, roe deer, hares, wild pigs and cats, foxes, badgers, martens, honey, eagles, hawks, owls, songbirds of many, many reptiles, butterflies and insects. The mount holds the remains of ancient towns such as Jelengrad, Garić, Bela Crkva and other. The fossil remains of praslan and rhinoceros, the largest mammals that ever walk the Earth some 17,000,000 years ago, were found at 120 m deep in gray-blue bentonite clays (Glinokop Gornja Jelenska). Pursuant to Article 21, paragraph 5 of the Nature Protection Act (Official Gazette 70/2005, 139/2008 and 57/2011), the Government of the Republic of Croatia adopted at its session held on 2 June 2011 a THE MOSLAVAČKA GORA REGIONAL PARK.


Bike


Koristiti na vlastitu odgovornost.

Use routes and trails at your own risk.


Hvala HPS-u na nagradi.

Thank you Croatian Mountaineering Association for the award.
link


Planinarske Rute/ Hike Routes

Na stranici su izdvojene planinarske rute po specifičnim područjima. Napisani su kratki opisi uz koje su karte i legende.

This page contains hiking routes by specific area. Maps contain legends and short descriptions.

Najviši dio / Highest area

Lokaliteti/ Sites: Garić grad , Humka, Vis, Bela crkva, kapelica sv. Benedikta

Zapadni dio / West area

Lokaliteti/ Sites: Jelengrad, Košuta grad, Mjesec, Pleterac

Sjeverni dio/ North area (Čazma)

Lokaliteti/ Sites : Božićna i Uskrsna priča obitelji Salaj, Poljanak, Stara Straža, Pleterac

Pešut i njegova okolica/ Pešut area

Lokaliteti/ Sites : Pešut, kamene kugle, Mjesec, Kaluđerov grobAtrakcije/ Sites

Na stranici su opisani lokaliteti u Moslavačkoj gori te oko nje zanimljivi planinarima, biciklistima te ostalim izletnicima. Lokaliteti su opisani tekstom i slikama.

The sites in the Mount of Moslavačka gora are described by text and photos. Sites are inteded for hikers, cyclists and other explorers.
humka, odmorište
vis, vidikovac
bela crkva, ostaci pavlinskog samostana

Odricanje odgovornosti/ Disclaimer

Koristiti na vlastitu odgovornost.

Use routes and trails at your own risk.

Sve informacije na stranici namijenjene su isključivo za asistenciju biciklistima i planinarima u njihovom odabiru ruta za vožnju i planinarenje po Moslavačkoj gori i okolici.

Ne preuzimamo odgovornost za bicikliste i planinare koji se odluče putovati bilo kojom rutom ili stazom prikazanom na kartama, niti im jamčimo stabilnost, stanje ili prikladnost bilo koje navedene rute ili staze za vožnju biciklom ili planinarenje.

Ne preuzimamo odgovornost i nećemo biti odgovorni u bilo kojem pitanju za gubitak, štetu ili ozljede koje se mogu desiti duž bilo koje rute ili staze na Moslavačkoj gori i u okolici.


All information on the site is to help bikers and hikers in their selection of the Moslavacka gora and surrounding routes and trails.
We do not take responsibility for bikers, hikers and any other people who decide to travel with any route and trail shown in the maps, nor do we guarantee them the stability, condition or suitability of any of these cycling and hiking routes.