VIJESTI

 
 • Moslavačka gora - stare utvrde u Meridijanima Moslavačka gora - Stare utvrde u MeridijanimaObjavljen je članak o Moslavačkim starim utvrdama :Jelengradu, Garić gradu, Košuta gradu, Bršljancu i Beloj Crkvi u časopisu Meridijani. Uz opis i slike utvrda priložena je i Planinarska karta Moslavačke gore. Više o časopisu možete pogledati na linku:http://www.meridijani.com/page/1
  Post je postavio/la 9. svi 2018. 13:31 Tamara Kocet
 • Moslavačka gora Bike - web stranica Objavljena je web stranica Moslavačka gora Bike. Stranica sadrži  obilježene biciklističke rute Moslavačke gore i okolice, visinske profile, tragove te lokalitete uz rute.  Više možete pogledati na linku: https://sites.google.com/view/moslavackagora-bike/po%C4%8Detna-home
  Post je postavio/la 17. tra 2018. 02:13 Tamara Kocet
 • Moslavačka gora Bike Tiskana je karta obilježenih biciklističkih ruta oko Moslavačke gore.  Sadrži visinske profile staza, najpoznatije lokalitete uz biciklističke staze i pojednostavljene karte obilježenih biciklističkih ruta BBŽ i SMŽ.
  Post je postavio/la 17. tra 2018. 02:11 Tamara Kocet
 • Slap na Moslavačkoj gori Na stranicu su stavljeni podaci o novootkrivenom slapu.To je jedan od najljepših slapova na Moslavačkoj gori.Više na ...
  Post je postavio/la 18. velj 2018. 03:01 Josip Kocet
 • Vila Garić opet radi Vila Garić u Podgariću ponovo radi od 01.mjeseca 2018.
  Post je postavio/la 21. svi 2018. 00:10 Tamara Kocet
Prikazani postovi: 1 - 5 od 9. Prikaži više »
     
O STRANICI

Na stranici su opisani  lokaliteti u Moslavačkoj gori te oko nje zanimljivi planinarima, biciklistima te ostalim izletnicima. Lokaliteti su opisani tekstom i  slikama. Opisane su i neke planinarske rute zanimljive za obići. Na kartama su označena mjesta gdje se lokaliteti nalaze. Mogu se pogledati dvije karte. Prva karta u png formatu. Na njoj su ucrtane planinarske staze, lokaliteti, mjesta, ceste, potoci, šumske površine, vrhovi ... Druga karta je interaktivna napravljena sa google alatima. Karta je  u klm formatu i može se učitati na gps uređaje te pametne telefone. Može služiti za orijentaciju na terenu. Na njoj su ucrtane gotovo sve planinarske staze u Moslavačkoj gori ( nisu samo neke stare staze koje su slabo markirane). Ucrtani su lokaliteti zanimljivi za posjetiti te dio biciklističkih staza te staze koje se mogu proći uz pomoć GPS- a ( nisu označene). 
Možete pročitati najnovije aktuelnosti vezane za ovu stranicu kao i Moslavačku goru sa okolicom.


ABOUT

This page describes the sites in mount "Moslavačka gora" and around it interesting hikers, bikers and other visitors. Localities are described with text and images. Described are some interesting hiking routes to visit. There are two maps. The first map is in png format. On it are marked hiking trails, sites, places, roads, streams, forest areas, peaks ... The second is an interactive map made ​​with Google tools. The map is in klm format and can be downloaded to GPS devices and smart phones. Can be used for orientation in the field. On it are drawn almost all the hiking trails (not just some old trails that are poorly marked). Drawn are interesting sites to visit and part of bike paths and trails that can go with the help of GPS (not marked).
You can read the latest news related to this page and to Moslavačka gora with its surroundings.