Geschiedenis

De familie Mulder

Jan Roelofs Mulder is molenaar te Gieterveen geweest. Jan is geboren op maandag 15 maart 1852 te Krakeel, Hoogeveen als zoon van Roelof Mulder en Aaltje Scholten. Jan is op 32-jarige leeftijd getrouwd, op zaterdag 14 maart 1885 te gem. Onstwedde (Gr.) met de 38-jarige Wobbina Lampe. Zij is geboren op zondag 7 februari 1847 te Ooststellingwerf (Fr.).

Op 7 oktober 1905 koopt Jan Roelofs Mulder uit een openbare verkoping "een korenmolen met burgerbehuizing, schuur, erf en bouwland, staande en gelegen te Gieterveen, gemeente Gieten genaamd “Eendracht”, kadastraal in de gemeente Gieten bekend in sectie B nummer 2797 molen groot eenenveertig centiaren en 2831 huis en bouwland tezamen groot dertig are en eenenveertig centiaren" voor het bedrag van f 4.425,-

Op 30 april 1906 is het gezin, inmiddels uitgebreid met een zoon, Roelof Jan, van Smilde naar Gieterveen gekomen. Wobbina is op zaterdag 5 februari 1921 te Gieterveen op 73-jarige leeftijd overleden. Jan Roelof is op zondag 8 mei 1938 te Gieterveen op 86-jarige leeftijd overleden.

Roefof Jan Mulder, zoon van Jan Roelofs en molenaar van “De Eendracht” te Gieterveen, is geboren op woensdag 24 november 1886 te Onstwedde ( Gr.). Roelof Jan, hij noemt zich Roelof Johannes, is op 28-jarige leeftijd gehuwd op zaterdag 10 juli 1915 te gem. Anloo, met de 28-jarige Aaltje Huisman, geboren op zondag 1 augustus 1886 te Anloo. Aaltje is op 12 augustus 1915 van gem. Anloo overgeschreven naar gem. Gieten.

Aaltje is op dinsdag 2 oktober 1956 te Gieterveen op 70-jarige leeftijd overleden. Roelof is op 87-jarige leeftijd overleden, op zaterdag 2 november 1974 te Gieterveen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Wobbina (Bina) Mulder is geboren op dinsdag 22 mei 1917 te Gieterveen. Wobbina is getrouwd op 29-jarige leeftijd , op dinsdag 13 mei 1947, te Gieten met de 26-jarige Willem Ketelaar. Willem is geboren op zaterdag 12 februari 1921 te Gieterveen en is landbouwer van beroep. Willem is op vrijdag 19 augustus 1988 te Gieterveen overleden op 67-jarige leeftijd. Wobbina is overleden op zaterdag 8 maart 1997 te Gieterveen op 79-jarige leeftijd. Wobbina en Willem hadden geen kinderen.

2. Johannes Mulder is geboren op dinsdag 20 mei 1919 te Gieterveen. Johannes is op 12 mei 1949 getrouwd met Jantina Pietertje Uneken en is altijd molenaar geweest. Jantina is overleden op 49-jarige leeftijd op 11 maart 1972. Johannes overleed op bijna 85-jarige leeftijd op 6 maart 2004. Johannes en Jantina hadden geen kinderen.

3. Jan Mulder is op vrijdag 22 april 1921 geboren, ook in Gieterveen. Jan Mulder was naast boer ook molenaar. Hij is altijd vrijgezel gebleven en woonde bij zijn zuster en haar man in, tegenover de molen. Jan is op 75-jarige leeftijd op 10 juli 1996 overleden.

Op 27 september 1996 heeft Johannes voor de laatste maal de molen laten draaien. Tot aan de invoering van de Euro (2002) heeft Johannes de fouragehandel aangehouden. Johannes heeft bij testament de molen met land en gebouwen in 2004 nagelaten aan de “Molenstichting Drenthe”. De molenstichting heeft in 2005 noodherstelwerkzaamheden laten uitvoeren om “De Eendracht” weer te kunnen laten draaien. In 2007/2008 is een uitgebreide restauratie uitgevoerd ter waarde van een kleine € 400.000,-

Intussen is reeds in 2005 de plaatselijke “Stichting Molen de Eendracht” opgericht, die het draaien en het beheer en onderhoud van de molen, meelschuur en bakoven verzorgt. Een drietal gecertificeerde vrijwillige molenaars laat de molen regelmatig draaien. Er wordt zelfs weer koren uit de omgeving gemalen.

In 2011 is de molen overgenomen door “Stichting Het Drentse Landschap” voor het symbolisch bedrag van € 1,-. De boerderij voor de molen is intussen geheel gerenoveerd en wordt weer bewoond.