TRACKS är MFHFs föreningstidning.

TRACKS utkommer med 4 nummer per år. Det förekommer dock att två ordinarie nummer, som normalt är på cirka 36 sidor, slås ihop till ett dubbelnummer på cirka 60 sidor, för att spara en del tryckkostnader, porto samt redaktionens magsår!

TRACKS innehåller föreningshändelser, artiklar om rallyn, utflykter och regionträffar.
En del nummer utges som temanummer där större delen av tidningen används för att presentera en fordonstyp med historik, mekanik och lite tips. Hittills har bl.a. GMC CCKW, Dodge WC, Volvo Valp och Volvo HBT fått egna dubbelnummer, medan en del andra fordon fått nöja sig med enkelnummer.