Här finns dokument som kan laddas ner

Fordonsbeskrivningen är en pdf fil som du kan ladda ner och skriva ut för att fylla i fordonsinformation. Lämpligt att använda vid utställningar och utflykter.