Medlemsavgiften

är för närvarande 350 kronor för helår. 

150 kr för nya medlemmar om betalning sker  efter den 1 juli (gäller innevarande år). 

Du kan betala in direkt på plusgiro

67 62 94-2. 

(International payment instructions see below),

Glöm inte att ange ditt namn, postadress, telefonnummer och e-mail adress. (Eller skicka oss ett mejl).

Har du något/några fordon så skicka oss gärna ett e-mail med uppgifter om dina fordon; tillverkare, typ och årsmodell. 

För att skicka mejl klicka på denna länk: e-mail till MFHF

För extra familjemedlemmar är medlemsavgiften 50 kronor.

Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år. 

• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett mycket  förmånligt pris - se fliken  Försäkring

• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.

• Kontakt med andra ägare av militäfordon

• Möjlighet att delta på föreningens årsmöte där föreningens styrelse väljs.

Det är naturligtvis inget krav att äga en bil för att få vara medlem. Ett intresse för militärfordon räcker fint. Vi har heller inga ålderskrav, vare sig för fordonen (utom för försäkringen) eller medlemmarna!

Har du några frågor om medlemskap eller föreningen i allmänhet, så kontakta oss antingen brevledes, på telefon eller via e-mail. Se fliken Kontakt.

Medlemsregister

Som medlem accepterar du att dina personuppgifter sparas i ett dataregister som hanteras av MFHF. MFHF skickar också periodvis ut ett tryckt medlemsregister till medlemmarna. 

International Payment Instructions

Account holder

MILITAR FORDONS HISTORISKA FORENINGEN

 

Bank account number

9960 4206762942

 

IBAN

SE97 9500 0099 6042 0676 2942

 

BIC

NDEASESS

 

Currency

SEK

 

Amount

350