Som MFHF medlem kan du teckna en mycket förmånlig veteranbilsförsäkring genom klubben, om fordon och ägare uppfyller Motor Historiska Riksförbundets krav.

Fordonet ska vara i gott bevarat skick eller renoverat till ursprungsskick. Du kan även försäkra fordon med avvikande detaljer samt fordon som är under rullande renovering, det vill säga fordon som ännu inte är riktigt färdiga.

Vill du ha en försäkring gör du så här:

Tag fotografier på fordonet från alla håll samt fotografier på motor, instrumentbräda bagageutrymme och inredning.

Sänd in dessa bilder till MFHF. Om fotografierna visar att fordonet troligen kan få en försäkring så kommer vi och besiktigar fordonet.

För aktuella priser, ansökningsblankett och övrig information, se mhrf.se/forsakring.