Militär Fordons Historiska Föreningen

MFHF

Militär Fordons Historiska Föreningen är en ideell och opolitisk förening för personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos militärfordon, svenska eller utländska. Föreningen startades 1981.

MFHF är en veteranbilsförening och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet, som bl.a. ger ut nyhetsbladet "PåVäg", se mhrf.se.


Verksamhet

Planerad verksamhet 2022

4-5-6 juni träff utanför Gävle. Info utskickad med Tracks nr 2.

9 juli, lördag Camp Kastellet, MFHF deltar med utställda WW2 fordon. Info utskickad med Tracks nr 2.Arrangeras av Vaxholms Fästning. Se länk.

5-7 augusti MFHF sommarträff i Strängnäs. Vi upprepar förra årets succé!

oktober MFHF Marknad, datum ej spikat

Genomförd verksamhet 2022

19 mars Årsmöte hos Björn med besök hos Kenneth i Tärnsjö och korvgrillning. Mycket uppskattat!Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år.

• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett förmånligt pris

• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.

• Kontakt med andra ägare av militärfordon

Info om medlemsskap klicka här.