Militär Fordons Historiska Föreningen

MFHF

Militär Fordons Historiska Föreningen  är en ideell och opolitisk förening  för personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos militärfordon, svenska eller utländska. Föreningen startades 1981. 

MFHF är en veteranbilsförening och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet, se mhrf.se.

MFHF är också amslutet till Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar, se rsmf.nu. 

EUs förslag ELV (End-of-Life Vehcile) också kallat "utskrotningsdirektivet" hotar det rullande kulturarvet!

Så drabbas du! Läs mer om ELV här på MHRFs hemsida.

Läs vårt  (MFHFs) svar till Regeringskansliet.


Verksamhet 

Planerad verksamhet 2024

6 juni Årsmöte.

6-7-8 juni-träff på Marma skjutfält.

2-3-4 augusti MFHF Sommarträff i Strängnäs.

någon lördag oktober MFHF Marknad i Strängnäs


Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år. 

• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett förmånligt pris 

• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.

• Kontakt med andra ägare av militärfordon

Info om medlemskap klicka här.