Militär Fordons Historiska Föreningen

MFHF

Militär Fordons Historiska Föreningen  är en ideell och opolitisk förening  för personer som äger eller är intresserade av den tekniska och historiska utvecklingen hos militärfordon, svenska eller utländska. Föreningen startades 1981. 

MFHF är en veteranbilsförening och är anslutet till Motorhistoriska Riksförbundet, se mhrf.se.

MFHF är också amslutet till Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar, se rsmf.nu. 

EUs förslag ELV (End-of-Life Vehcile) också kallat "utskrotningsdirektivet" hotar det rullande kulturarvet!

Så drabbas du! Läs mer om ELV här på MHRFs hemsida.

Läs vårt  (MFHFs) svar till Regeringskansliet.


Verksamhet 

Planerad verksamhet 2024

2-3-4 augusti MFHF Sommarträff i Strängnäs. Info utskickad med Tracks nr 2.

16 augusti Flygfest och kortege genom Karlstad se denna länk.
17 augusti Uppvisningar på Brattforsheden se denna länk. Båda arrangeras av Krigsflygfält 16. Info utskickad med Tracks nr 2. Vill du delta med ditt militärfordon, någon eller båda dagarna, mejla flygkultur@krigsflygfalt.se 

17 augusti Militär tågträff i Almunge, Uppland kl. 10.00-16.00  (arr. SRJmf ). MFHF medlemmar med militärfordon är  välkomna. Har man svensk uniform åker man gratis på museitåget. Mer info här.

någon lördag oktober MFHF Marknad i Strängnäs

Genomförd verksamhet 2024

6 juni Årsmöte. Kallelse utskickad med Tracks nr 2.

6-7-8 juni-träff på Marma skjutfält. Info utskickad med Tracks nr 2.

Som medlem i MFHF får du:

• Medlemstidningen TRACKS som utkommer med 4 nummer per år. 

• Möjlighet att försäkra ditt fordon till ett förmånligt pris 

• Delta på rally samt andra utflykter, uppvisningar och lokala träffar.

• Kontakt med andra ägare av militärfordon

Info om medlemskap klicka här.