Bestyrelse.

Formand:

Helge Sørensen Menstrup.

Næstformand:

Anders Dyssegård Karrebækstorp.

Kasserer:

Susanne Nielsen Næstved.

Sekretær:

Bente Larsen Brorup.

Best. medl.:

Sebrina Strange Fuglebjerg.

Suppleant:

Gitte Kildahl-Høgh Spjellerup.