Aktører.

Anni Andreasen Menstrup.

Anders Dyssegård Karrebækstorp.

Sebrina Strange Fuglebjerg.

Gitte Rud Agerup.

Jonathan Hemmingsen Karrebæk.

Helge Sørensen Menstrup.
Hjælp, vi mangler personer som har lyst til at spille teater.

Hvis du/I har lyst, så kontakt mig på tlf. 20696337

Helge Sørensen.