Aktører:

Anni Andreasen Menstrup.

Anders Dyssegård Karrebækstorp.

Sebrina Strange Fuglebjerg.

Gitte Rud Agerup.

Jonathan Hemmingsen Karrebæk.

Birger Hansen Jenstrup.

Gitte Kilddahl-Høgh Spjellerup.

Helge Sørensen Menstrup.
Hjælp, vi mangler personer som har lyst til at spille teater.

Hvis I har lyst, så kontakt mig på tlf. 20696337

Helge Sørensen.