Vuosikokoukset

Mäntysalon Seura ry :n vuosikokous

Aika: Torstai 7.4.2022 klo 18.00

Paikka: Mäntysalon koulu

Asiat: -Yhdistyssääntöjen mukaiset asiat vuosikokoukselle

- Mäntysalon Seura ry:n edustajan ja varaedustajan valinta Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukuntaan

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 3. Vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely

 4. Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 6. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen

 7. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten (5) valinta vuodelle 2022 sekä rahastonhoitajan valinta hallituksen jäsenistä

 8. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2022

 9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

 10. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022

 11. Jäsenmaksun hyväksyminen vuodelle 2023

 12. Mäntysalon alueen edustajan ja varaedustajan valinta Nurmijärven Kyläasiain neuvottelukuntaan

 13. Keskustellaan ympäristöön liittyvistä tapahtumista Mäntysalon viihtyvyydestä ja siisteydestä.

 14. Toimikuntien markkinointi kevätkokouksessa ja eri tapahtumissa.

 15. Keskustellaan yhdistyksen sääntöjen nykyaikaistamisesta ja hallituksen jäsenten määrästä.

 16. Muut esille tulevat keskusteluasiat

 17. Kokouksen päättäminen
MÄntysalon seuran 5.5 pöytäkirja.docx
tilinpäätös 2020.xlsx
talousarvio 2021.docx
toimintakertomus 2020.docx
Toimintasuunnitelma 2021.docx
kevätkokouksen kokouskutsu.docx
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2020.docx