Ajankohtaista

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 15.1.2021, klo 18.00

Teams-kokous. Riina Mattila lähettää kokouslinkin hallituksen jäsenille ja niille, jotka ovat lähettäneet Riinalle sähköpostiosoitteensa riina.mattila@hotmail.com

  1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

  2. Koirien uimapaikan ja koirapuiston rakentaminen Enkunlammen läheisyyteen

  3. Enkun lammen kunnostaminen ja talkoot

  4. Mäntysalon seuran vuoden 2021 tapahtumat

  5. Mäntysalon alueen kehittäminen kunnan investointiohjelmassa

  6. Seuraavan kokouksen aikataulu

  7. Muut esille tulevat asiat

  8. Kokouksen päättäminen