Головна

Візитка циклової комісії ФВ для участі у проекті Фонду Кличко 
«Посилку Успіху» від Klitschko Foundation https://youtu.be/mBQKeLQ9buI
      
Флешмоб до Міжнародного дня студентського спорту - 2018

Видео YouTube


Презентація спортивного свята "Храм оптимізму та бадьорості"

Видео YouTube


Флешмоб популяризації здорового способу життя, олімпійського руху

Видео YouTube


Лонгмоб - 2018

    
Проходження курсів в рамках швейцарсько-українського проекту 
"Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU" 
(Ірпінь, 2018)

Свято вишиванки (студенти групи 1-АФ)

Видео YouTube


Флешмоб до Всесвітнього дня здоров'я (16.04.2018)

Видео YouTube


Викладачі циклової комісії фізичного виховання стали  
переможцями обласного конкурсу спортивної фотографії "Моя країна - країна змін" 
в номінації "Майбутнє дитини - в дитячих долоньках". 
Організатори: Депертамент освіти і науки Луганської олбдержадміністрації, Луганське обласне відділення Комітету з фізичного виховання і спорту МОН України під патронатом Луганського обласного Національного олімпійського комітету України). 
08 лютого відбулося нагородження переможців та призерів конкурсу (м. Кремінна)
          
    

З метою реалізації положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», Програми освітньої діяльності Лисичанського педагогічного коледжу щодо пошуків шляхів ефективного входження до світової медіа освіти в умовах вдосконалення інформаційно-освітнього середовища та спираючись на традиції української державності, громадянську свідомість, формування національної ідентичності, спільних національних цінностей, забезпечення духовної єдності поколінь та формування здорового способу життя викладачами ц/к розроблені телекомунікаційні проекти «Олімпійське сузір’я України», «Скарбниця фізичного виховання».

Видео YouTube
Проблема циклової комісії викладачів  фізичного виховання на 2018-2019 н.р 

"Підвищення соціальної значимості фізичного виховання у формуванні всебічно і гармонійно розвинутої особистості випускника з високим ступенем готовності до соціально-професійної діяльності, відкриття простору до її активної  самореалізації в умовах світової медіа-освіти"

Пріоритетні напрямки діяльності та задачі діяльності ц/к на 2018-2019 н.р.: 

імплементація Закону України «Про вищу освіту»;

використання можливостей медіапростору для формування компетентностей майбутнього фахівця;

створення електронних підручників та контролюючих програм; 

організація роботи по програмі "Intel®  Навчання для майбутнього" (10 версія) з викладачами і студентами спеціальності "Фізичне виховання"»

продовження створення блогосфери викладачів згідно уніфікованих вимог; формування компетентних фахівців у контексті європейського виміру якості;

вивчення передового європейського, світового та українського інноваційного досвіду щодо підвищення якості освіти у галузі «Фізичне виховання»;

удосконалення засобів та форм проведення фізкультурно-оздоровчої роботи для оволодіння прикладними навичками майбутніх фахівців;

формування позитивного міжнародного та Всеукраїнського іміджу навчального закладу через досягнення викладачів ц.к. у видавничій діяльності, участь у наукових і методичних форумах викладачів;

використання можливостей медіапростору для забезпечення елементів дистанційного навчання;

розвиток краєзнавчо-туристичного руху як ефективного засобу патріотичного, національного, громадянського, фізичного виховання, оздоровлення, вивчення історії рідного краю;

виховання почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції через проведення загальноколеджних заходів з національно-патріотичного виховання;

організація профорієнтаційної роботи з залученням студентів коледжу;

проведення моніторингу спортивної майстерності студентів спеціальності «Фізичне виховання» та узагальнення результатів у вигляді рейтингу. Виклад інформації на сайт коледжу;

організація активної рухової діяльності викладачів та співробітників коледжу шляхом проведення спартакіади «Бадьорість та здоров’я»;

акредитація нової спеціалізації, ліцензування освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр, освітньо-наукового ступеня бакалавр; 

продовження  реалізації  сформованого  курсу  щодо  інноваційного розвитку  навчального закладу,  що  передбачає  розробку  та запровадження  сучасних форм  і  методів  роботи,  забезпечення  підготовки  висококваліфікованих фахівців;

спрямування культурно-освітніх перетворень на реалізацію завдань національної стратегії розвитку освіти;

упровадження й адаптація змішаного навчання в освітній процес; 

наповнення офіційного сайту, представлення аккаунтів коледжу в найбільш популярних соцмедіа Facebook, Twitter, Instagram;

реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання «Молода людина – патріот України»;

упровадження інноваційних технологій – використання   в   навчальному процесі   досягнень   вітчизняних і зарубіжних освітніх технологій;

співпраця з провідними установами та навчальними закладами щодо організації та подальшого вдосконалення системи дистанційної освіти; 

вивчення досвіду іноземних і вітчизняних навчальних закладів щодо впровадження технологій дистанційної освіти, узагальнення та впровадження в навчальний процес кращого передового досвіду.


Подстраницы (1): Адреси блогів