ఉబుంటు11.04/beta1

బీటా  31  మార్చి 2011  న విడుదలైంది. 29  మార్చి న బిల్డ్ జరిగింది. ఈ సారి బిల్డ్ లో రావాల్సిన మార్పులు రెండురోజులు ముందుగా చేయటం మంచిది.   బీటా 2 ఏప్రిల్ 14 న విడుదలవుతుంది. అనువాదసవరణలు ఏప్రిల్ 11 లోపల చేయటం మంచిది.

పరిశీలించగా తెలిసిన  వివరాలు, దోషాలు క్రింద ఇవ్వబడినవి. వీటిని ధృవీకరించే వారు, వీటిని సరిదిద్దే వారు మెయిలింగ్ లిస్ట్ లో తెలియపరచవలసినదిగా కోరుచున్నాము లేక ఈ వెబ్సైట్ లో సభ్యత్వం తీసుకొని నేరుగా ఇక్కడి పేజీలను తాజాపరచవచ్చు.

స్థాపన

ప్రయత్నించబడిన హార్డ్వేర్
 1. డెల్ ఇన్స్పిరాన్ 600M లాప్టాప్, పెంటియమ్ మొబైల్ ప్రాసెసర్@1.6GHz, 1 GB రేమ్, 80 GB హార్డ్ డిస్క్ (మార్కెట్ ప్రవేశం 2003)
 2. డెస్క్టాప్  i945 chipset with Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E7200  @ 2.53GHz మరియు 2GB రేమ్, 160 GB హార్డ్ డిస్క్, శామ్సంగ్ scx-3201  బహుళ కార్య లేసర్ ప్రింటర్. (మార్కెట్ లోకి వచ్చిన సంవత్సరం 2008)
డివిడి ఇమేజ్ (3.9GB) నెట్ లో బిఎస్ఎన్ఎల్   బ్రాడ్ బాండ్  512 Kbps అనుసంధానం ద్వారా పొందటానికి దాదాపు 22 గంటలు పట్టింది. ఆ తరువాత దానినుండి  డివిడి బర్న్ చేశాము. నేరుగా డివిడి నుండి స్థాపన  వీలవలేదు. కొంత సేపు తరువాత వ్యవస్థ దోషాలు వస్తూ (SquashFS Error: unable to read page block xxx, size yyy. గ్రాఫికల్ తెర స్పందనలేకుండా తయారైంది. అయితే  ప్రత్యక్ష అనుభవం ఎంచుకొని మొత్త సిద్ధం అయినతరువాత స్థాపన  ప్రయత్నిస్తే సరిగా  జరుగుతున్నది.

బీటాకి  ఆన్లైన్ సంపర్కము కావాలి. అప్పుడే తెలుగు కావలసిన పాకేజీలన్నీ తెచ్చుకొని స్థాపించుతుంది.
ఐ బన్ m17n   స్థాపించబడుటలేదు. నేరుగా తెలుగా ప్రవేశపెట్టుటకు India Telugu  అనే ఇన్సక్రిప్ట్ కీ బోర్డు వాడవచ్చు. అయితే ఇంగ్లీషు కి తెలుగుకి మారటానికి దగ్గరదారి  Alt+Shift వాడాలి.

తెలుగు రూపీకరణ

స్థాపన సమయంలో

కొన్ని సందేశాలు ఇంగ్లీషు లో నే కనబడుతున్నాయి.  ఉదా Retrieving file 1 of X.
 గనోమ్ టర్మినల్ సందేశాలలో తెలుగు గుణింతాల, ఒత్తులకి అక్కడక్కడ సమస్యలున్నాయి. మొట్టమెదటి కనిపించే భాషా ఎంపిక తెరలో  తెలుగు లో మొదటి అక్షరం  త  ె   లాగా కనబడుతున్నాయి. ఇది  vte అనే దానిలో దోషాలవలన.  ప్రస్తుతానికి అలాగే కొనసాగిద్దాం ఎందుకంటే మిగతా  గ్రాఫికల్ అంతర్వర్తి అనువర్తనాలలో తెలుగు బాగానే వుంది. టర్మినల్  లో తెలుగు సరిగా చూడాలనుకున్నప్పుడు emacs   లాంటి వాటివి వాడవచ్చు.

వాడుకలో

కా+ష్ దోషం,   'సంస్కృతం' లో క వత్తు ృ తరువాత రావటం లాంటి దోషాలు మరల కనబడ్డాయి. వీటిని సరిదిద్దమని  బగ్ ఫైల్ చేయడమైనది.

యూనిటీ

 డెస్క్ టాప్ మెనూ, అప్లికేషన్ మెనూకి ఫాంటు సైజు ఎంపిక లేదు. అందుకని ఒక్కొక్కసారి తెలుగు మెనూ అక్షరాలు పైన (ఫైర్పాక్స్ కొన్ని పేజీలలో)  లేక క్రింద వైపున కొద్దిగా కత్తిరించబడుతున్నాయి. దీనిగురించి బగ్ నమోదు చేశాము

ఫైర్ఫాక్స్

కొన్ని పేజీలలో తెలుగు పెద్ద సైజు అక్షరాలలో పై అంచు కత్తిరించుకుపోతున్నది. ఫాంటు సైజు తగ్గించటం ద్వారా  దీనిని  ప్రస్తుతానికి సరిచేసుకోవచ్చు.  మరిన్ని వివరాలతో సరియైన చోట బగ్ దాఖలు చేయాలి. వికీపీడియా పేజీలు చూపించటంలో  సమస్య వుంది.

తెలుగు అక్షర క్రమ తనిఖీ  4.0 తో పనిచేయటం లేదు. దీనిని సరిచేసి సమీక్షకి పెట్టాను,

లిబ్రైఆఫీస్

తెలుగు మెనూలు ఇంగ్లిషు షార్ట్కట్ కీ అక్షరాల సైజులలోతేడా ఎక్కువగా వుంది. బగ్ దాఖలు చేయడమైనది.

అనువాద దోషాలు

క్రింద అనువాదాలు సవరించటానికి  https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+lang/te లోని పాకేజీలో మార్పులు చేసి పైనిల్వలలో కూడా మార్పులను దాఖలు చేయండి. ఇక్కడి వరుసలపై అడ్డగీత చేర్చండి.

స్థాపించుటకు ముందు హెచ్చరికలు

స్థాపించు
apt-all?
Retrieving file X of Y. ->  X ఫైల్ Y ఫైళ్లలో పొందుతున్నాము
ముందుకు [Action](I) -> ముందుకు [Action](I)

ఉబుంటు సాప్టవేర్ కేంద్రము
అభవృద్ధికారుల పనిముట్లు -> అభివృద్ధికారుల పనిముట్లు

ఎంఫథీ  
offline  లైను వెలుపల -> ఆఫ్ లైన్
అందుబాటులో వుంది->   అందుబాటులో వున్నాను


టోటెమ్
ఎంకొండి
-> ఎంచుకోండి (సందర్భం కొత్త ప్లగిన్ లను చేర్చేటప్పుడు)


ఇతర అనువాద ప్రాధాన్యతలు

ఇతర ప్రాధాన్యతలు

 • ఉబుంటు తెలుగు వాడుకరి పుస్తకం తయారీ. చూడండి వికీబుక్స్ లో ప్రయత్నం
 • ఉబుంటు తెలుగు డివిడి  తయారీ
  • అత్యవసరము
   • దోషాలు సవరించిన పాంగో  ( అర్జున   సరిచేసిన పాకేజీలు  (i386 -32bit) కొంతకాలం పాటు దొరకుచోటు.   వీటిని తెచ్చుకొని సంచయంలో పెట్టుకున్ అక్కడనుండి sudo dpkg -i *.deb అన్న అదేశం టర్మినల్ నుండి ఇస్తే చాలు. ఆ తరువాత లిబ్రెఆఫీసు తప్ప మిగతా వాటిలో నిష్కళంక తెలుగు రూపీకరణ చూడవచ్చు.

   • లిబ్రెఆఫీసు 3.4 మే 2 విడుదల తర్వాత ఉబుంటు పాకేజిగా మార్చి (అక్షరదోషాలు సవరింపబడే విడుదల)
   • అడోబ్ ఫ్లాష్ ప్లగిన్ (Adobe-flashplugin from Ubuntu software centre natty-partner repo) అనుమతి సంపాదించడమైనది.
   •  ఫైర్ఫాక్స్ కు తెలుగు ముద్రాక్షర తనిఖీ ప్లగిన్,
   •  IBUS-M17N  పాకేజీ
   • ఉబుంటు తెలుగు డివిడి కవర్ రూపకరణ
   • ఉబుంటు తెలుగు కరపత్రం
  • అవసరము
   • గింప్
   • స్కైప్
 • ఉబుంటు కరపత్రం
Comments