Szkolenie doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony

Ośrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze organizuje cykliczne szkolenia doskonalące kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wynikające z art. 38 b ust. 4 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 z 2015r poz. 1505 oraz 2016 poz. 65).

Przepis ten nakłada obowiązek przedłożenia co 5 lat właściwemu Komendantowi wojewódzkiemu policji – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia doskonalącego, którego zakres i tematyka określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

TERMIN:

trwają zapisy

KOSZT: 450

ZGŁOSZENIA:

tel. 68-324-74-60

605-34-12-36

lub 68 325-50-57Ośrodek Szkoleniowy ZKS Gwardia, będzie realizował szkolenia doskonalące pracowników ochrony w systemie weekendowym, jeśli będzie takie zapotrzebowanie.