Kwalifikowany pracownik ochrony

BĄDŹ ZAWODOWCEM W OCHRONIE OSÓB  I MIENIA.

      Z dniem 1 stycznia 2014 zniesiono państwowe egzaminy na stopnie licencji dla kandydatów 

na pracowników ochrony. Zamiast licencji, pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę:

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

WARUNEK:

1.  Ukończenie kursu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne  w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych   oraz znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaniem ochrony osób  i mienia (245 godzin)

2.      Nienaganny stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem komisji lekarskiej.

3.      Ukończone 21 lat.

TERMIN:  16.09.2023

KOSZT:    2500

ZGŁOSZENIA: 

tel. 68-324-74-60

605-34-12-36

lub 68 325-50-57

Dysponujemy bardzo dobrą bazą szkoleniową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00 przez okres około 3 miesięcy.

Szkolenia odbywają się cyklicznie w okresach:

·         połowa stycznia do kwietnia,

·         druga połowa września do polowy grudnia. 

    Ośrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze, posiadając uprawnienia placówki kształcenia ustawicznego nr ewidencyjny WO.V. 4430.7 2014 KN od 24 lutego 2014, kontynuuje szkolenia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia (zarówno w zakresie kursu podstawowego obejmującego 245 godz. szkoleniowych). Dysponujemy wysokokwalifikowaną kadrą szkoleniową (wykładowcy byłego Ośrodka Szkoleniowego Policji i Szkoły Detektywów O’Chikara), bazą wykładową, salą gimnastyczną własną atestowaną strzelnicą. 

Wszystkie zajęcia odbywają się na obiektach Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia"   

w Zielonej Górze,  ul. Strzelecka 22