Kwalifikowany pracownik ochrony

BĄDŹ ZAWODOWCEM W OCHRONIE OSÓB I MIENIA.

Z dniem 1 stycznia 2014 zniesiono państwowe egzaminy na stopnie licencji dla kandydatów

na pracowników ochrony. Zamiast licencji, pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę:

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

WARUNEK:

1. Ukończenie kursu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (245 godzin)

2. Nienaganny stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem komisji lekarskiej.

3. Ukończone 21 lat.

TERMIN: 17 września 2022r.

KOSZT: 2200

ZGŁOSZENIA:

tel. 68-324-74-60

605-34-12-36

lub 68 325-50-57

Dysponujemy bardzo dobrą bazą szkoleniową oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00 przez okres około 3 miesięcy.

Szkolenia odbywają się cyklicznie w okresach:

· połowa stycznia do kwietnia,

· druga połowa września do polowy grudnia.

Ośrodek Szkoleniowy ZKS „Gwardia” w Zielonej Górze, posiadając uprawnienia placówki kształcenia ustawicznego nr ewidencyjny WO.V. 4430.7 2014 KN od 24 lutego 2014, kontynuuje szkolenia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia (zarówno w zakresie kursu podstawowego obejmującego 245 godz. szkoleniowych). Dysponujemy wysokokwalifikowaną kadrą szkoleniową (wykładowcy byłego Ośrodka Szkoleniowego Policji i Szkoły Detektywów O’Chikara), bazą wykładową, salą gimnastyczną własną atestowaną strzelnicą.

Wszystkie zajęcia odbywają się na obiektach Zielonogórskiego Klubu Sportowego „Gwardia"

w Zielonej Górze, ul. Strzelecka 22 .