Kurs detektywa

Od 1 stycznia 2014 r. uproszczono proceduję uzyskiwania licencji detektywa. Aby zdobyć uprawnienia należy odbyć szkolenie

(co najmniej 50 godz. – bez egzaminu), które zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W. z dnia 16.12.2013 r. obejmuje zagadnienia dotyczące:


-      Ochrony danych osobowych

-      Ochrony informacji niejawnych

-      Praw i obowiązków detektywa

-      Przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.


TERMIN  KURSU:  trwa nabór

CENA KURSU:  1000,00 zł.


Prowadzony jest nabór ciągły. Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu 10 osobowej grupy w systemie weekendowym lub wieczorowym.