Zespół projektowy

Lista uczestników projektu
(listę można sortować według każdej kolumny)
Liczba wyświetlanych pozycji: 14
ImięNazwiskoMiastoInstytucjaFunkcjae-Mail
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ImięNazwiskoMiastoInstytucjaFunkcjae-Mail
Waldemar Chorążyczewski Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika Prof. dr hab. UMK  
Karol Dowgiało Warszawa Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Archiwista, doktorant, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych k.dowgialo@uksw.edu.pl 
Piotr Goździak Szczecin Uniwersytet Szczeciński Student V roku historii, licencjat z archiwistyki  
Rafał Magryś Warszawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Podsekretarz stanu w MSW, architekt systemów informatycznych rafal.magrys(at)gmail.com 
Jarosław Pacek Warszawa Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny Dr, Kierownik Instytutu, autor Słownika Terminologicznego z Zakresu Bibliografii i Katalogowania j.pacek@bn.org.pl 
Monika Płuciennik Gdańsk Archiwum Państwowe Kustosz, doktorant  mpluciennik@gdansk.ap.gov.pl 
Leszek Pudłowski Wiedeń, Austria ONZ, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Wiedeń Head of Archives and Records Management Section (Naczelnik Sekcji Zarządzania Dokumentacją i Archiwaliami) leszek.pudlowski@gmail.com 
Krzysztof Skupieński Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. UMCS  
Anna Sobczak Szczecin Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Doktor nauk humanistycznych asobczak(at)univ.szczecin.pl 
Małgorzata Stecko Bruksela Rada Unii Europejskiej Head of Unit, Records Management and Central Archives (Kierownik Działu, Zarządzanie Dokumentacją i Centralne Archiwum)  
Krzysztof Szczurek Bruksela Terminology Service of the Polish Language Unit; General Secretariat; Council of the EU Terminolog  
Hubert Wajs Warszawa Archiwum Glówne Akt Dawnych Dyrektor, Dr  
Wojciech Woźniak Warszawa Narodowe Archiwum Cyfrowe Dyrektor, Dr wojciech.wozniak@nac.gov.pl 
Dawid Żądłowski Warszawa Instytut Pamięci Narodowej Archiwista cyfrowy sirsilis@gmail.com 
Liczba wyświetlanych pozycji: 14
Comments