WTA - Wielojęzyczna Terminologia Archiwalna

ENGLISH: This is a Polish website of the Multilingual Archival Terminology project of the International Council on Archives (ICA MAT). In 2010, the Section for Archival Education and Training (ICA-SAE) of the ICA embraced the challenge of creating an interactive, online, multilingual archival terminology resource. The project was led by Luciana Duranti at the University of British Columbia, and was funded by ICA and InterPARES. (More: http://icarchives.webbler.co.uk/14282/ica-multilingual-archival-terminology/ica-multilingual-archival-terminology.html).

Prof. Luciana Duranti zaproponowała mi współpracę przy projekcie Międzynarodowej Rady Archiwalnej (MRA) zatytułowanym Wielojęzyczna Terminologia Archiwalna (Multilingual Archival Terminology - MAT). Stworzyłem zatem tę stronę z podstawowymi informacjami projekcie. Mam nadzieję, że z czasem zbierze się większa grupka archiwistów i wspólnie popracujemy nad polską terminologią archiwalną. Oryginalny projekt prowadzony jest po angielsku, lecz do tworzenia jego polskiej partii nie potrzeba znajomości obcych języków (choć oczywiście znajomość takowych nie przeszkadza). J Dla ułatwienia prac zamieściłem tu najważniejsze informacje po polsku. Mam nadzieję, że niebawem będzie można to samo zrobić na stronie MRA zawierającej oryginalną polską bazę danych.

Z punktu widzenia leksykografii terminologicznej można wydzielić słowniki normatywne i rejestracyjne. Pierwsze (tak jak „Polski słownik archiwalny”) gromadzą słownictwo z danej dziedziny wiedzy wraz z ustaleniem poprawności tego słownictwa na podstawie norm terminologicznych, natomiast drugie rejestrują dla celów informacyjnych słownictwo funkcjonujące w określonym zakresie. Projekt prof. Duranti zawiera słownik (bazę danych) drugiego typu i gromadzi cytaty z wiarygodnych źródeł ukazujące jak terminy archiwalne funkcjonują w praktyce dnia codziennego w swym oryginalnym kontekście. Rezultat takich prac będzie mógł stanowić pomoc przy opracowaniu w przyszłości słownika normatywnego polskiej terminologii archiwalnej.

Istniejącą obecnie partię polską bazy danych MRA opracował w roku 2012 dr Roland Kiper z Uniwersytetu Wrocławskiego, jako część większego projektu typu wiki (http://www.archidoktorant.net/wap/doku.php?id=pl:start). O swych pracach, w szerszym kontekście, dr Kiper mówił podczas ostatniego zjazdu archiwistów we Wrocławiu. Materiały te niebawem powinny ukazać się drukiem.

Aktualnie w bazie znajduje się 278 polskich terminów. Ja sporządziłem bazę zawierająca wszystkie 564 terminy i definicje z pierwszego wydania „Polskiego słownika archiwalnego” z 1952 roku, kilka osób opracowało też wydanie drugie. Zatem niebawem będzie można znacznie poszerzyć naszą bazę.

Najważniejsze linki do oryginalnego projektu:

ICA Multilingual Archival Terminology = ICA MTA [MRA Wielojęzyczna Terminologia Archiwalna = MRA WTA], dostęp: 2013-08-30 http://icarchives.webbler.co.uk/14282/ica-multilingual-archival-terminology/ica-multilingual-archival-terminology.html

Część polska projektu, czyli słownik polskiej terminologii archiwalnej, dostęp: 2013-08-30 http://www.ciscra.org/mat/termdb/termlist/l/Polish

Zapraszam do odwiedzania strony, a osoby bardziej aktywne do współpracy. Mieszkam w Wiedniu, zatem będzie to głównie współpraca wirtualna, tym niemniej jestem przekonany, że we współczesnym świecie nie powinno to stanowić przeszkody.

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać na mój prywatny adres: leszek.pudlowski@gmail.com.