Preus i abonaments

Preu de les entrades

Preus ordinaris

A partir d'aquest curs 2016-17 hi haurà un preu únic de 6€ (per socis i no socis)

    

Abonaments