Preus i abonaments

Preu de les entrades

Preus ordinaris

Hi haurà un preu únic de 6€ 

    

Abonaments