Sortering

Ullen sorteras många gånger under behandlingsprocessen och den kan sorteras enligt många kriterier - allt beroende på bilken produktionsinriktning som man har på gården och vad man tänker göra av ullen. 
Sorteringskriterier:
  • typ
  • färg
  • renhet
  • längd
  • glans
  • lock
Första valet gör en skicklig djurägare med ull som produktsionsinriktning redan när han väljer bagge till besättningen. Man vet lite om arvsegenskaperna angående ullen och ibland dominerar tackans egenskaper, andra gånger baggens. 

Första sorteringen är i samband med klippningen. Då sorterar man enligt färg och renhet. Efter klippningen sorterar man på sorteringsbord mera nöjaktigt. I samband med tvätten sorterar man enligt renhet, färg och typ. I samband med tesningen sortera man olika ulltyper, glans och lock. I samband med kardningen spelar längden en stor roll.Knowsheep-projektet. Bild: Sara Tobiasson

Den bästa ullen får man från sidorna (1), hals (2) och från ryggen (3,4). Ullen är av lägre kvalitet på halsens undersida, på benen och runt svansen (5–6). Sortera ullen enligt färg, typ och längd. Du kan även sortera efter lyster och lock.
Ullen under magen är vanligtvis kort och fin, den lämpar sig bra för filtning. 

Före sortering överst och efter sortering nederst. Bild: Katrin Kabun
Comments