Esityksen tilaaminen

Lahden tarinateatterin voi tilata esiintymään monenlaisiin tilaisuuksiin.Eläkejuhlissa voi tarinateatterin keinoin muistella työuran kohokohtia. Syntymäpäivillä voidaan tuoda näkyväksi syntymäpäiväsankarin ja koko yleisön muistoja vuosien varrelta. Pikkujouluissa tarinateatteri voi olla luomassa juhlatunnelmaa ja yhteisöllisyyttä.

Tarinateatteria voidaan käyttää koulutustilaisuuksissa vahvistamaan kokemuksellista oppimista ja tuomaan esille opittavan asian ydinkohtia. Tarinateatteri sopii myös työnohjauksellisiin tilaisuuksiin ja voi olla tuomassa näkyviksi työhön liittyviä tunteita ja ajatuksia turvallisella tavalla.

Lahden tarinateatteri on TARTU! -projektin yhteydessä esiintynyt koululuokissa ja koulujen teemapäivissä. Esitysten myötä kaikki kouluyhteisön jäsenet voivat tulla kuulluiksi. Tarinateatteriesitys sopii myös kodin ja koulun yhteistyön välineeksi ja tarinateatteria onkin käytetty paljon myös koulujen vanhempainilloissa.

Tarinateatteriesityksellä on yhtymäkohtia dialogiseen verkostotyöhön: tarinateatteriesitys voi olla kuin verkostokokous, jossa osallistujien erilaiset äänet tulevat kuulluiksi. Myös erilaisten kehittämis­hankkeiden arvioinnissa ja suunnittelussa tarinateatteria voidaan käyttää työvälineenä, jonka avulla erilaiset kokemukset hanketyöstä tulevat näkyviksi ja jaetuiksi elävällä tavalla.

Lisätiedot ja tilaukset

Eija Kinnunen

eijainkerikinnunen@gmail.com

050 9111503