Downloadpagina

Op deze pagina kan je enkele documenten downloaden.

AV 1998.pdf — Van voor het computertijdperk: Verslag en benoeming bestuur

AV 2000.pdf — Geen quorum, dus geen vergadering.

AV 2002 Bijzondere.pdf — Verslag en benoeming bestuur. Afscheid van Carlos Holvoet als voorzitter.

AV 2005.pdf — Benoeming Bestuur. Overzicht voorbije jaar.

AV 2006.pdf — Benoeming Bestuur

AV 2007.pdf — Benoeming bestuur

AV 2008.pdf — Benoeming bestuur

AV 2009.pdf — Benoeming bestuur

AV 2010.pdf — Benoeming bestuur

AV 2012.pdf — herbenoeming bestuur

AV 2013.pdf — herbenoeming bestuur

AV 2015.pdf — Herbenoeming Bestuur

AV 2016.pdf — verkiezing nieuw bestuur

Uitstappen Eendracht.odt — De Eendracht heeft een lange traditie van uitstappen en weekends. Bie Scheldeman dook in haar archief en kwam met dit overzicht op de proppen.