Algemene Vergadering 2017

Het bestuur van KTM De Eendracht-Etterbeek, vzw

nodigt alle leden uit op de

Jaarlijkse Algemene vergadering

op 12 februari 2017 om 11u

in Gemeenschapscentrum de Maalbeek,

Hoornstraat 97 te 1040 Etterbeek.

Op de Agenda:

· Verwelkoming door Peter Savels, voorzitter.

· Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24 april 2016.

(zie bijlage onderaan)

· Ontslag van vaste leden die niet meer naar de Algemene Vergadering komen.

· Financieel verslag door Stefan Pion, penningmeester.

· Decharge van het bestuur voor het jaar 2016.

· Verkiezing van het bestuur: alle bestuursleden stellen zich opnieuw kandidaat.

· Receptie

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich ten laatste 5 minuten voor de aanvang van de vergadering aanmelden bij de voorzitter.

De leden die niet kunnen aanwezig zijn, mogen zich laten vertegenwoordigen via een volmacht. Deze volmacht vindt u in de bijlage. Bezorg deze bijlage aan een bestuurslid of aan Peter Savels, Postraat 52, 9860 Balegem. U kunt ook een mail sturen naar ktm.de.eendracht@gmail.com om volmacht te geven. U kunt enkel een ander lid van de vereniging volmacht geven. Ieder lid kan slechts van 1 persoon volmacht krijgen.

We hopen op een talrijke opkomst.

Namens het Bestuur,

Peter Savels

Voorzitter